Påminnelse

Annelundsvillan, Borås, nu på tisdag

• 29 november 2022 (tisdag) kl. 18.30, mingel och fika från kl. 18.
Krigets lagar – fungerar de idag?
Föreläsning av Gregor Noll.
Plats: Annelundsvillan, Borås
Gratis entré och fika.
Arrangör: Älvsborgs Försvarsutbildningsförbund
Medarrangörer: Glokala Sjuhärad, Borås FN-förening, Demokrati utan gränser och Studiefrämjandet.
Kan Putin dömas för krigsbrott, för folkmord, för brott mot mänskligheten? Hans generaler och underlydande befäl likaså? Och hur blir det med regim och ansvariga militärer i Syrien och på andra håll där olagliga grymheter begås?
• Föreningen Glokala Sjuhärad har tagit initiativ till att bjuda in professor Gregor Noll från juridiska institutionen vid Göteborgs universitet att föreläsa om ämnet. Föreläsningen kommer att äga rum i Annelundsvillan i Borås tisdagen den 29 november kl. 18.30.
Gregor Noll meddelar att han vid framträdandet kan ge en överblick över hur krigets lagar utvecklats och tillämpats. Dessutom vill han tala om möjligheten – liksom svårigheten – att lagföra de individer som gjort sig skyldiga till krigsbrott. Han tar också gärna upp dagens och framtidens militära användning av artificiell intelligens (AI) jämte svårigheten att reglera skuldfrågor – en kapplöpning med den tekniska utvecklingen.
Välkomna!

Nyheter från Glokala Sjuhärad

• 13 oktober 2022 (torsdag)
Föreläsningar om Den nya världs(o)ordningen
Diplomaten och författaren Ingmar Karlsson föreläser om sin nya rosade bok som handlar om den nya (o)ordning som råder i världen i dag och som fått förnyad aktualitet genom Rysslands invasion av Ukraina.
Det blir två föreläsningar: Den första startar 14.00 med kaffe och något hembakt. Kostnad 200 kr. Den andra blir med middag och samtal där det finns varm dryck från 16.30 som övergår i föreläsning 17.30 och därefter middag med dessert, kaffe och möjlighet att prata med Ingmar.
OBS: Obligatorisk anmälan till lustigkulle@arkfo.se . Dit kan man även mejla frågor.
Plats: Lustigkulle, Kalvängsvägen 3, Tranemo. Se även (20+) Lustigkulle | Facebook Arrangör: Tommy Pettersson, Lustigkulle. Tel. 0706-22 66 95

• Nyheter om kärnvapenförbudet (TPNW)
68 nationer har nu ratificerat TPNW. De två senaste är Dominikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo. Deras handlingar lämnades in för två dagar sedan i samband med det stora FN-möte som pågår i New York. Vi samma tillfälle signerades TPNW av representanter för fem regeringar i länderna Barbados, Burkina Faso, Ekvatorialguinea, Haiti och Sierra Leone. Därmed har totalt 91 regeringar undertecknat TPNW. Sammanlagt representerar dessa stater c:a 2,3 miljarder människor.

• Meddelande från ICAN:
Kom till Mynttorget i Stockholm den 25 och 26 september och manifestera mot kärnvapen! Vi reser ett 9 meter högt svampmoln för att uppmärksamma det ökade kärnvapenhotet och vi hoppas att du kommer förbi.
Den 26 september tillträder Sveriges nya riksdag efter valet – samma dag som FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. För att uppmärksamma det reser vi den 25–26 september ett nio meter högt uppblåsbart svampmoln, Amnesia Atómica, intill riksdagen för en två dagar lång manifestation. Amnesia Atómica är ett verk skapat av konstnären Pedro Reyes för att påminna om hotet vi lever under så länge kärnvapen finns kvar.
Den nya riksdagen kommer att behöva hantera en verklighet där kärnvapenhotet ökar och Sverige närmar sig kärnvapenalliansen Nato. Med manifestationen vill vi uppmana alla ledamöter att säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och stå upp för nedrustning genom att ansluta Sverige till FN:s kärnvapenförbud.
Vi ser nu två olika spår. Det ena är Ryssland som hotar med kärnvapen, senast i förrgår höjde Vladimir Putin tonläget och återigen yttrade aggressiva hot om att använda kärnvapen. Men vi ser också att majoritetens svar på det ökade hotet från kärnvapen är att ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud. I tider av osäkerhet är det viktigare att stå upp mot kärnvapenhotet, något som Sverige i dagsläget inte gör nu när vi är på väg in i en kärnvapenallians och förlitar oss på kärnvapenavskräckning.

• Planerad föreläsning om krigets lagar
Glokala Sjuhärad planerar en föreläsning senare i höst på temat krigets lagar – ett högaktuellt ämne men inte så känt bland allmänheten. Professor Gregor Noll i Göteborg är kontaktad och har lovat att ställa upp. Vi återkommer snart med fler detaljer om detta.
NPT-konferens misslyckades

Nu har det återigen inträffat: NPT:s översynskonferens (som samlat c:a 190 stater i New York under 4 veckor) har inte lyckats enas om ett slutdokument. Anledningen var att Ryssland inte godkände det utkast som förelåg. Icke-spridningsavtalet (NPT) framstår ännu en gång som misslyckat och som ett godkännande av att kärnvapenstaterna fortsätter sin nukleära upprustning. Fler och fler länder sätter nu sin tillit till TPNW (avtalet om kärnvapenförbud). Som den österrikiske ambassadören uttryckte det:
”We hope that the deeply unsatisfactory result of this review conference will serve as a wake-up call. Austria will not tire in our work to implement the NPT and the TPNW [Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons]. We have no other choice given the existential dangers and risks of nuclear weapons.”

Tranan – en symbol för fred


Är du bra på origami? Delta då i en fredskampanj som går tillbaka till Sadako Sasaki som var tolv år när atombomben föll över Hiroshima. Hon överlevde, men drabbades av strålningsskador. Hon följde en gammal japansk tradition och försökte vika 1000 papperstranor i förhoppningen att hennes önskan att få leva skulle bli verklighet. Tyvärr gick hennes önskan inte i uppfyllelse. Hon avled i oktober 1955.
Sedan dess har tranan blivit en fredssymbol över hela världen. Just nu pågår kampanjen Cranes for future. Läs mer om den här: https://www.cranesforourfuture.org/
Om du vill delta och vika en papperstrana kan du få instruktioner här: https://www.cranesforourfuture.org/en/take-action#fold
Detta vore kanske speciellt något för oss som bor i Tranemo – kommunen som har tranan som symbol!

Senaste nytt

Händelserika dagar i Wien 18 – 23 juni 2022
Nuclear Ban Week i Wien 18 – 23 juni med en rad aktiviteter har nu genomförts. Tyvärr har inga svenska media över huvud taget nämnt detta arrangemang trots att Sverige faktiskt deltog som observatör.
Här kan du läsa om alla de uttalanden som gjordes i Wien: Statements – UNODA Meetings Place
Längst ned finns den svenske delegatens bidrag som tyvärr innehåller en del felaktigheter bl a om kärnvapenförbudets relation till NPT.
Och här finner du en sammanfattning av den aktionsplan som antogs under MSP-mötet i Wien: Vienna Declaration and Action Plan: Overview – ICAN (icanw.org)

Senaste nytt

Kärnvapenförbudet (TPNW) nu ratificerat av 62 stater
Den 13 juni meddelades att Guatemala ratificerat TPNW. Detta innebär att hela den Centralamerikanska regionen nu anslutit sig till TPNW.

Nuclear Ban Week i Wien 18 – 23 juni
Nu är det inte många dagar kvar till denna intensiva vecka då mängder av förespråkare för ett kärnvapenförbud samlas i Österrikes huvudstad. Det hela inleds med ICAN:s egen konferens ICAN Nuclear Ban Forum 18 – 19 juni, där c:a 600 personer deltar, och avslutas med FN:s officiella Meeting of State Parties 21 – 23 juni.
Du hittar detaljerad information om hela veckan här: Events – NuclearBan Week 2022 (icanw.org)

Senaste nytt

• 24 maj 2022 (tisdag)
Föreläsningar om krig och fred
Arne Ekberg och Hans Leander föreläser på temat ”Den starkes rätt eller lagens: igår, idag och imorgon”. Programmet startar kl. 18 med mingel och macka.
Plats: Annelundsvillan, Borås. Fri entré.
Arrangörer: Demokrati utan gränser, Glokala Sjuhärad och Älvsborgs Försvarsutbildningsförbund

Nyheter om kärnvapenförbudet (TPNW)
61 nationer har nu ratificerat TPNW. Senast var det Demokratiska Republiken Kongo som lämnade in sitt godkännande till FN den 17 maj 2022.

Den 21 – 23 juni 2022
arrangeras som tidigare meddelats ett ”Meeting of State Parties” (MSP) i Österrikes huvudstad Wien för de länder som ratificerat FN:s kärnvapenförbud. Bl a Sverige, Norge, Tyskland, Skottland och Malawi skickar observatörer till mötet som rimligen får ökad uppmärksamhet efter det hot som kriget i Ukraina fört med sig. ICAN-folket försöker påverka Japan och Italien att skicka observatörer till mötet i Wien.
I anslutning till MSP kommer två andra konferenser att hållas i Wien:
• 18 – 19 juni: ICAN-möte för alla medlemmar
• 20 juni: Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons (HINW22Vienna)

Att Finland och Sverige nu tänker bli medlemmar i NATO
kan innebära att det nu ”blir bara ännu viktigare att verka för långsiktig avspänning och fred”. Detta menar Henrik Jalalian på tankesmedjan Cogito. ”Paradoxalt nog tror jag att beslutet kommer vara väldigt vitaliserande för fredsrörelsen och kampen mot kärnvapen”, fortsätter han.

Petition överlämnad vid FN-högkvarteret i New York den 13 april
Denna petition, som lanserats av 16 mottagare av Nobels fredspris och som hittills undertecknats av över en miljon medborgare över hela världen, kräver ”ett omedelbart eldupphör och tillbakadragandet av ryska militära styrkor från Ukraina och alla möjliga ansträngningar till dialog för att förhindra denna definitiva katastrof”.
Bakom petitionen står bl a IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) och Avaaz.

Ett 20 årsminne: Det glokala fröet såddes i Sjuhärad   

Den 20 april 2002 såddes det första fröet till vad som tre år senare skulle leda till att Föreningen Glokala Sjuhärad bildades. Den dagen samlades människor från olika intressegrupper i Sjuhärad till en brainstorming i Immanuelskyrkan i Borås.
Det glokala fröet började växa ur detta förutsättningslösa möte mellan personer med skilda drivkrafter och bakgrunder men med gemensamt intresse för hur globala frågor speglas i ett lokalt perspektiv.
Mötet ägde rum i svallvågorna efter den elfte september 2001 – drygt ett halvår efter de händelser i New York och Washington som hade chockat en hel värld och följts av USA:s invasion av Afghanistan.
En del av dem som deltog var aktiva i föreningen Attac Sjuhärad, vars medlemmar var engagerade för global rättvisa och bl a en global skatt på valutatransaktioner. Andra var engagerade för flyktingar, inte minst via Kyrkornas Flyktingrådgivning i Borås. Några av dem som brainstormade denna aprillördag i Borås hade själva ursprung i andra länder. Andra bar helt enkelt på ett allmänt internationellt engagemang.
Ingemar Gustafsson
sekreterare sedan 2007 i Föreningen Glokala Sjuhärad

60 länder har ratificerat TPNW

Nyligen fick vi veta att Elfenbenskusten har ratificerat kärnvapenförbudet (TPNW). Det betyder att totalt 60 länder stödjer förbudet. Dessa länder har tillsammans c:a 1,2 miljarder invånare.
Meeting of State Parties (MSP), d v s den konferens som stadgeenligt anordnas för de stater som ratificerat TPNW, kommer att hållas 21 – 23 juni 2022 i Wien. Före detta möte hålls (också i Wien)
• 18 – 19 juni: En ICAN-konferens för civilsamhället och aktivister
• 20 juni: En internationell regeringskonferens om kärnvapnens humanitära konsekvenser

Under MSP kommer bl a representanter för Sverige, Norge och Tyskland att delta som observatörer.
Vladimir Putins förtäckta hot att använda kärnvapen mot dem som intervenerar i Rysslands konflikt med Ukraina har åter riktat världens blickar på den oerhörda fara som kärnvapnen utgör. Det enda som kan avlägsna denna fara är ett totalt kärnvapenförbud. Låt oss nu alla kämpa för att fler länder – inte minst Sverige – ansluter sig till TPNW!

Glokala Sjuhärads årsmöte 2022

Den 23 mars kl. 18.30 håller föreningen Glokala Sjuhärad sitt årsmöte i Studiefrämjandets lokaler på Yxhammarsgatan 8 – 10 (våning 2), Borås. Alla som betalat årsavgift för 2022 är röstberättigade vid mötet. Förutom mötesförhandlingar blir det också en diskussion om det pågående kriget i Ukraina. Inledare är Freddy Malmberg, Svenska läkare mot kärnvapen.
Välkomna!