Manifestation för Ukraina och mot Putins krig

Manifestationen blir på Stora torget i Borås lördagen den 5 mars kl. 14.00.
Det är viktigt att vi visar vår avsky för den folkrättsvidriga attack som Ryssland just nu utför mot Ukraina och dess folk. Vi hoppas att många sluter upp till denna viktiga demonstration.
Arrangörer:
Glokala Sjuhärad, Refugees Welcome m fl

Nyheter

Fred och gemensam säkerhet
Den 1 mars kl. 18 – 21 anordnas en samtalskväll om Fred och gemensam säkerhet i Svenljunga församlingshem. Vi gästas då av Rebecka Lindholm Schulz tillsammans med fredscoacher från Svenska Freds i Stockholm. Dessutom medverkar bl a Hans Leander från Demokrati utan gränser.
Fred och gemensam säkerhet är synnerligen aktuella ämnen i denna tid av internationell spänning och oro. Välkomna till en viktig diskussionskväll!
Arrangörer: Demokrati utan gränser, Glokala Sjuhärad, Svenska Freds/Fredsakademin, Studiefrämjandet.

Glokala Sjuhärads årsmöte
Den 23 mars kl. 18.30 håller föreningen Glokala Sjuhärad sitt årsmöte i Studiefrämjandets lokaler på Yxhammarsgatan 8 – 10, Borås. Detta är samtidigt en kallelse till föreningens medlemmar. Alla som betalat årsavgift för 2022 är röstberättigade vid mötet.
Vi återkommer med mer information om årsmötet.

Nyheter om kärnvapenförbudet (TPNW)
59 nationer har nu ratificerat TPNW. Senast var det Peru som lämnade in sitt godkännande till FN den 23 december 2021. Totalt representerar dessa 59 länder över en miljard människor som alltså säger nej till kärnvapen. ICAN Cities Appeal, där städer och kommuner över hela världen uppmanar sina regeringar att ansluta sig till TPNW, har nu fått ett antal nya medlemmar, bl a New York City, Minneapolis och Helsingfors. Totalt är över 500 kommuner anslutna i 17 länder. Vi saknar fortfarande svenska medlemmar.
Det första mötet för de stater som anslutit sig TPNW (Meeting of State Parties) var planerat att hållas i mars i Wien. På grund av pandemin har det nu blivit framflyttat till juli (preliminärt). Bl a Sverige, Norge och Tyskland kommer att delta som observatörer.

Påminnelse: Kärnvapenförbud.Nu!

Ett seminarium under rubriken ”Kärnvapenförbud. Nu!” kommer att arrangeras i ABF:s lokaler på Norrby Tvärgata 3 i Borås på FN-dagen söndagen den 24 oktober kl. 16.00. Gunnar Westberg från Läkare mot Kärnvapen kommer att hålla ett anförande om de aktuella frågorna. Diskussion. Fri entré.
Arrangörer: ABF, Borås FN-förening Glokala Sjuhärad, Svensk-kubanska föreningen Borås, Vänsterpartiet Ulricehamn.
Namninsamlingen för att Sverige ska godkänna förbudet mot kärnvapen (TPNW) fortsätter:
https://www.mittskifte.org/petitions/karnvapenforbud-nu
SKRIV PÅ och SPRID denna viktiga namninsamling. Texten har samma uppmaning som i Uppropet Kärnvapenförbud. Nu! Namninsamlingen pågår till 6/8 2022 men vänta inte med att skriva på. Visa snabbt att vi är många, VÄLDIGT MÅNGA!
Även om du tidigare skrivit på en namninsamling för FN-förbudet vill vi att du gör det igen, därför att detta räknas för sig, inte ihop med någon annan.

Uttalande på Internationella Fredsdagen

Idag är det den Internationella Fredsdagen. Över 200 organisationer (däribland Glokala Sjuhärad) har undertecknat ett uttalande som distribueras via kväkarnas FN-kontor i New York. Detta sker i samband med att FN:s 63:e generalförsamling öppnar. Uttalandet och listan med organisationerna hittar du här: https://quno.org/resource/2021/9/let-us-see-what-peace-can-do-shared-statement-peacebuilding-organizations

Höstprogram

Glokala Sjuhärad är medarrangör i tre arrangemang under hösten 2021:
Den 1 oktober kl. 13 – 15 blir det en manifestation på Svenljunga torg med rubriken Klimatet: Bråttom men inte kört! Samling utanför kommunhuset kl. 13 och därefter marsch till torget där det blir tal och uppträdanden på scenen. Huvudtalare är biologen och författaren Stefan Edman. Vi räknar också med att deltagarna ska kunna lyssna till telefonsamtal med en av de pilgrimsvandrare som är på väg till FN:s klimatmöte i Glasgow. Dessa vandrare befinner sig just då i Holland.
• Ett seminarium under rubriken ”Kärnvapenförbud. Nu!” kommer att arrangeras i ABF:s lokaler i Borås söndagen den 24 oktober klockan 16.00. Gunnar Westberg från Läkare mot Kärnvapen kommer att hålla ett anförande om de aktuella frågorna. Fri entré.
• Onsdagen den 10 november föreläser Arne Ekberg och Hans Leander på temat ”Sveriges sista krig 1814” i Annelundsvillan, Borås. Programmet startar kl. 18 med mingel och macka. Fri entré.

Anti-atombombsdiplom till Margot Wallström

Margot Wallström tilldelas Svenska Läkare mot Kärnvapens anti-atombombsdiplom 2021 för sitt mångåriga och konstruktiva engagemang för kärnvapennedrustning. I dag, den 10 september, tar hon emot diplomet i samband med Svenska Läkare mot Kärnvapens digitala 40 års-firande.
– Jag är mycket glad och hedrad – och ännu mer motiverad att fortsätta mitt engagemang i dessa livsviktiga frågor! Svenska Läkare mot Kärnvapen har via sina aktiviteter och sin tidning varit en nyttig och kunnig påminnelse om att inte tappa hoppet och att aldrig ge upp kampen mot kärnvapen, säger Margot Wallström.
     Glokala Sjuhärad gratulerar Margot Wallström till denna fina utmärkelse och hoppas att hennes engagemang ska smitta av sig på den nuvarande regeringen som snarast bör skriva under FN:s kärnvapenförbud TPNW.

Kärnvapenförbud.Nu!

Namninsamling Kärnvapenförbud. Nu! https://www.mittskifte.org/petitions/karnvapenforbud-nu
SKRIV PÅ och SPRID denna viktiga namninsamling. Texten har samma uppmaning som i Uppropet Kärnvapenförbud. Nu! Namninsamlingen pågår till 6/8 2022 men vänta inte med att skriva på. Visa snabbt att vi är många, VÄLDIGT MÅNGA! Även om du tidigare skrivit på en namninsamling för FN-förbudet vill vi att du gör det igen, därför att detta räknas för sig, inte ihop med någon annan.
Glokala Sjuhärad är en av de många organisationer som står bakom den landsomfattande namninsamlingen.

Uppmaning från Mos strand till de folkvalda: Skriv under mot kärnvapnen !

Den 25 augusti anordnades seminariet ”Fred och försoning – ett bra val” på Mos strand i Örby. Arrangörer var Föreningen Glokala Sjuhärad i samarbete med Marks kommun, Studiefrämjandet och Marks Segelklubb. Totalt ett femtiotal hittade vägen dit. Pelle Jagebys gitarrspel mjukade upp sinnena och förstärkte effekten av föreläsningarna.
Boråsläkaren Freddy Malmberg från Svenska Läkare mot Kärnvapen påminde om de fasansfulla medicinska konsekvenserna av ett kärnvapenkrig. Tanken skrämmer att någon av de nio kärnvapenstaterna skulle kunna utlösa ett atomkrig genom rent missförstånd eller på grund av tekniska missöden.

Malmberg berättade om tillkomsten av den världsvida organisationen ICAN som påverkade FN att 2017 anta en fördragstext med krav på totalt förbud mot kärnvapen. Världens regeringar och parlament uppmanas nu att underteckna avtalet respektive att ratificera detsamma.

Ögon tårades
17-åriga scouten Anna Lundberg från Lindome hade nyligen besökt japanska Hiroshima och tagit djupa intryck av vad hon mötte där. Ögon tårades hos åhörarna under hennes starka framställning som gav hopp om att den folkliga kampen mot kärnvapnen kommer att föras vidare av de unga. Falköpingsparet Annika och Ingmar Hollsing berättade om Kväkarnas arbete för fred och försoning mellan och inom länder genom tyst medling.

Under den avslutande delen av seminariet presenterades minnesbilder och TV-inslag från tiden i 1980-talets början då Mark fick epitetet ”fredskommun”. Tack vare markpolitikernas enhälliga beslut kunde Marks ideella fredsgrupp med kommunens stöd i augusti 1983 arrangera ett tio dagar långt fredsläger med tonåringar från USA, Mark och Sovjetunionen. Bara det faktum att lägret blev av upplevdes som en symbolisk bräsch i den järnridå som delade Europa. Detta hände i en tid då världsläget var mörkt och gräsrotsrörelser mot kärnvapen växte snabbt i Västvärlden.

Icke-fråga i valrörelsen
Seminariet på Mos strand 35 år senare hade sin udd riktad mot passiviteten hos dagens samtliga riksdagspartier i kärnvapenfrågan. Dessa yttersta vapens existens och ökande hot är en icke-fråga i årets valrörelse. Detta trots att ”Bulletin of Atomic Scientists” domedagsklocka flyttats ännu närmare tolvslaget än det varit tidigare.

Ingemar Gustafsson
Föreningen Glokala Sjuhärad/partnerorganisation till ICAN