Hiroshimadagen 2022

Över hela världen manifesteras 6 augusti, den dag då den första atombomben fälldes över Hiroshima 1945. Tre dagar senare drabbades Nagasaki av samma öde. Länkar till manifestationer i de två japanska städerna:
https://www.icanw.org/live_from_hiroshima_aug_6th
https://www.icanw.org/live_from_nagasaki_09august2022

Årets Hiroshimadag infaller under den 10:e översynskonferensen (Review Conference) av avtalet om icke-spridning av kärnvapen (NPT). De 191 medlemsstaterna är samlade i FN-högkvarteret i New York 1 – 26 augusti. I artikel VI av NPT lovar kärnvapenstaterna att arbeta för att kärnvapnen ska elimineras. Under de c:a 50 år som avtalet existerat har man misslyckats att infria detta löfte. Antalet kärnvapen ha minskat men enorma summor satsas nu på att modernisera de vapen man har kvar.

Tyvärr talar inte mycket för att årets NPT-konferens ska leda till framsteg i kampen för att avskaffa kärnvapnen. Till yttermera visso vägrar kärnvapenstaterna att erkänna det avtal om förbud mot kärnvapen (TPNW) som FN godkände 2021 och som redan har ratificerats av 66 stater med totalt över en miljard invånare.

I Göteborg genomförs två program under årets Hiroshimadag:

1. Invid Fredsgudinnan Nuclear Disarmament Röda Sten kl. 13.00
KG Hammar, ärkebiskop emeritus talar under rubriken: “NEJ TACK TILL DÖDENS PARAPLY! Att låta sig bli försvarad av kärnvapen är att träda in i en dödsdans.”
Spartacuskören och Rosa Moa Brynell sjunger. Picknick.

2. Vasaparken kl. 18.30
Mötesledare: Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK
Talare: Rebecka Lindholm-Schulz, Fredsakademin
Musik: Jazzmusiker för fred,
Sång: Nova och Mats Kruskopf
Mötet äger rum 18.30 i Fredslunden, Vasaparken, hörnet Engelbrektsgatan-Götabergsgatan och avslutas kl 20.15 efter klockringning i kyrkan.
Arrangörer: Yrkesgrupperna mot Kärnvapen och för Fred i samarbete med Fredsams organisationer.

Ickevåldsprofessor till Svenljunga

Stellan Vinthagen är sedan några år världens första professor i fredligt motstånd (civil olydnad) vid University of Massachusetts Amherst i USA. Han har också nyligen utnämnts till professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
Vinthagen är rådsmedlem i War Resisters International och akademisk rådgivare till Center on Nonviolent Conflict (ICNC). Han har deltagit i ett stort antal ickevåldsaktioner inom civil olydnad och är en av initiativtagarna till den Europeiska Plogbillsrörelsen. Bland Vinthagens böcker märks bl a A Theory of Nonviolent Action: How Civil Resistance Works, ZED Books: London, 2015. 

  • Onsdagen den 16 maj kl. 19.00 föreläser Stellan Vinthagen om ”Motstånd genom ickevåld” på Teaterbiografen i Svenljunga. Arrangörer: Glokala Sjuhärad, Röda Korset, Svenljunga Församling, Svenljunga kommun, Studiefrämjandet
    Fri entré. VÄLKOMNA

Martin Luther King om ickevåld:
”…jag föreslår … att ickevålds-filosofin och ickevålds-strategin omedelbart blir ett ämne för studier och experimenterande inom alla mänskliga konfliktområden, framför allt vad gäller relationerna mellan nationer. När allt kommer omkring är det nationalstaterna som för krig, som har producerat de vapen som hotar mänsklighetens överlevnad och som genom sin karaktär leder till både folkmord och självmord. ”
(King mördades i Memphis, Tennessee, USA, för nästan precis 50 år sedan)