Nyheter

Fred och gemensam säkerhet
Den 1 mars kl. 18 – 21 anordnas en samtalskväll om Fred och gemensam säkerhet i Svenljunga församlingshem. Vi gästas då av Rebecka Lindholm Schulz tillsammans med fredscoacher från Svenska Freds i Stockholm. Dessutom medverkar bl a Hans Leander från Demokrati utan gränser.
Fred och gemensam säkerhet är synnerligen aktuella ämnen i denna tid av internationell spänning och oro. Välkomna till en viktig diskussionskväll!
Arrangörer: Demokrati utan gränser, Glokala Sjuhärad, Svenska Freds/Fredsakademin, Studiefrämjandet.

Glokala Sjuhärads årsmöte
Den 23 mars kl. 18.30 håller föreningen Glokala Sjuhärad sitt årsmöte i Studiefrämjandets lokaler på Yxhammarsgatan 8 – 10, Borås. Detta är samtidigt en kallelse till föreningens medlemmar. Alla som betalat årsavgift för 2022 är röstberättigade vid mötet.
Vi återkommer med mer information om årsmötet.

Nyheter om kärnvapenförbudet (TPNW)
59 nationer har nu ratificerat TPNW. Senast var det Peru som lämnade in sitt godkännande till FN den 23 december 2021. Totalt representerar dessa 59 länder över en miljard människor som alltså säger nej till kärnvapen. ICAN Cities Appeal, där städer och kommuner över hela världen uppmanar sina regeringar att ansluta sig till TPNW, har nu fått ett antal nya medlemmar, bl a New York City, Minneapolis och Helsingfors. Totalt är över 500 kommuner anslutna i 17 länder. Vi saknar fortfarande svenska medlemmar.
Det första mötet för de stater som anslutit sig TPNW (Meeting of State Parties) var planerat att hållas i mars i Wien. På grund av pandemin har det nu blivit framflyttat till juli (preliminärt). Bl a Sverige, Norge och Tyskland kommer att delta som observatörer.