60 länder har ratificerat TPNW

Nyligen fick vi veta att Elfenbenskusten har ratificerat kärnvapenförbudet (TPNW). Det betyder att totalt 60 länder stödjer förbudet. Dessa länder har tillsammans c:a 1,2 miljarder invånare.
Meeting of State Parties (MSP), d v s den konferens som stadgeenligt anordnas för de stater som ratificerat TPNW, kommer att hållas 21 – 23 juni 2022 i Wien. Före detta möte hålls (också i Wien)
• 18 – 19 juni: En ICAN-konferens för civilsamhället och aktivister
• 20 juni: En internationell regeringskonferens om kärnvapnens humanitära konsekvenser

Under MSP kommer bl a representanter för Sverige, Norge och Tyskland att delta som observatörer.
Vladimir Putins förtäckta hot att använda kärnvapen mot dem som intervenerar i Rysslands konflikt med Ukraina har åter riktat världens blickar på den oerhörda fara som kärnvapnen utgör. Det enda som kan avlägsna denna fara är ett totalt kärnvapenförbud. Låt oss nu alla kämpa för att fler länder – inte minst Sverige – ansluter sig till TPNW!

Glokala Sjuhärads årsmöte 2022

Den 23 mars kl. 18.30 håller föreningen Glokala Sjuhärad sitt årsmöte i Studiefrämjandets lokaler på Yxhammarsgatan 8 – 10 (våning 2), Borås. Alla som betalat årsavgift för 2022 är röstberättigade vid mötet. Förutom mötesförhandlingar blir det också en diskussion om det pågående kriget i Ukraina. Inledare är Freddy Malmberg, Svenska läkare mot kärnvapen.
Välkomna!

Manifestation för Ukraina och mot Putins krig

Manifestationen blir på Stora torget i Borås lördagen den 5 mars kl. 14.00.
Det är viktigt att vi visar vår avsky för den folkrättsvidriga attack som Ryssland just nu utför mot Ukraina och dess folk. Vi hoppas att många sluter upp till denna viktiga demonstration.
Arrangörer:
Glokala Sjuhärad, Refugees Welcome m fl