Ett 20 årsminne: Det glokala fröet såddes i Sjuhärad   

Den 20 april 2002 såddes det första fröet till vad som tre år senare skulle leda till att Föreningen Glokala Sjuhärad bildades. Den dagen samlades människor från olika intressegrupper i Sjuhärad till en brainstorming i Immanuelskyrkan i Borås.
Det glokala fröet började växa ur detta förutsättningslösa möte mellan personer med skilda drivkrafter och bakgrunder men med gemensamt intresse för hur globala frågor speglas i ett lokalt perspektiv.
Mötet ägde rum i svallvågorna efter den elfte september 2001 – drygt ett halvår efter de händelser i New York och Washington som hade chockat en hel värld och följts av USA:s invasion av Afghanistan.
En del av dem som deltog var aktiva i föreningen Attac Sjuhärad, vars medlemmar var engagerade för global rättvisa och bl a en global skatt på valutatransaktioner. Andra var engagerade för flyktingar, inte minst via Kyrkornas Flyktingrådgivning i Borås. Några av dem som brainstormade denna aprillördag i Borås hade själva ursprung i andra länder. Andra bar helt enkelt på ett allmänt internationellt engagemang.
Ingemar Gustafsson
sekreterare sedan 2007 i Föreningen Glokala Sjuhärad