NPT-konferens misslyckades

Nu har det återigen inträffat: NPT:s översynskonferens (som samlat c:a 190 stater i New York under 4 veckor) har inte lyckats enas om ett slutdokument. Anledningen var att Ryssland inte godkände det utkast som förelåg. Icke-spridningsavtalet (NPT) framstår ännu en gång som misslyckat och som ett godkännande av att kärnvapenstaterna fortsätter sin nukleära upprustning. Fler och fler länder sätter nu sin tillit till TPNW (avtalet om kärnvapenförbud). Som den österrikiske ambassadören uttryckte det:
”We hope that the deeply unsatisfactory result of this review conference will serve as a wake-up call. Austria will not tire in our work to implement the NPT and the TPNW [Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons]. We have no other choice given the existential dangers and risks of nuclear weapons.”

Tranan – en symbol för fred


Är du bra på origami? Delta då i en fredskampanj som går tillbaka till Sadako Sasaki som var tolv år när atombomben föll över Hiroshima. Hon överlevde, men drabbades av strålningsskador. Hon följde en gammal japansk tradition och försökte vika 1000 papperstranor i förhoppningen att hennes önskan att få leva skulle bli verklighet. Tyvärr gick hennes önskan inte i uppfyllelse. Hon avled i oktober 1955.
Sedan dess har tranan blivit en fredssymbol över hela världen. Just nu pågår kampanjen Cranes for future. Läs mer om den här: https://www.cranesforourfuture.org/
Om du vill delta och vika en papperstrana kan du få instruktioner här: https://www.cranesforourfuture.org/en/take-action#fold
Detta vore kanske speciellt något för oss som bor i Tranemo – kommunen som har tranan som symbol!

Hiroshimadagen 2022

Över hela världen manifesteras 6 augusti, den dag då den första atombomben fälldes över Hiroshima 1945. Tre dagar senare drabbades Nagasaki av samma öde. Länkar till manifestationer i de två japanska städerna:
https://www.icanw.org/live_from_hiroshima_aug_6th
https://www.icanw.org/live_from_nagasaki_09august2022

Årets Hiroshimadag infaller under den 10:e översynskonferensen (Review Conference) av avtalet om icke-spridning av kärnvapen (NPT). De 191 medlemsstaterna är samlade i FN-högkvarteret i New York 1 – 26 augusti. I artikel VI av NPT lovar kärnvapenstaterna att arbeta för att kärnvapnen ska elimineras. Under de c:a 50 år som avtalet existerat har man misslyckats att infria detta löfte. Antalet kärnvapen ha minskat men enorma summor satsas nu på att modernisera de vapen man har kvar.

Tyvärr talar inte mycket för att årets NPT-konferens ska leda till framsteg i kampen för att avskaffa kärnvapnen. Till yttermera visso vägrar kärnvapenstaterna att erkänna det avtal om förbud mot kärnvapen (TPNW) som FN godkände 2021 och som redan har ratificerats av 66 stater med totalt över en miljard invånare.

I Göteborg genomförs två program under årets Hiroshimadag:

1. Invid Fredsgudinnan Nuclear Disarmament Röda Sten kl. 13.00
KG Hammar, ärkebiskop emeritus talar under rubriken: “NEJ TACK TILL DÖDENS PARAPLY! Att låta sig bli försvarad av kärnvapen är att träda in i en dödsdans.”
Spartacuskören och Rosa Moa Brynell sjunger. Picknick.

2. Vasaparken kl. 18.30
Mötesledare: Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK
Talare: Rebecka Lindholm-Schulz, Fredsakademin
Musik: Jazzmusiker för fred,
Sång: Nova och Mats Kruskopf
Mötet äger rum 18.30 i Fredslunden, Vasaparken, hörnet Engelbrektsgatan-Götabergsgatan och avslutas kl 20.15 efter klockringning i kyrkan.
Arrangörer: Yrkesgrupperna mot Kärnvapen och för Fred i samarbete med Fredsams organisationer.