Domedagsklockan visar nu att vi är rekordnära en global katastrof

De världsberömda experter som arbetar för Bulletin of the Atomic Scientists har nu bestämt att Domedagsklockan i år visar 90 sekunder före midnatt. Så nära den totala katastrofen har den aldrig varit förut. 2020 – 2022 visade den 100 sekunder före midnatt, men den senaste tidens händelser – inte minst Rysslands kärnvapenhot och anfall på Ukraina – har medfört att vi nu kommit ännu närmre en global katastrof. Man vädjar till världens ledare att inse allvaret i situationen och agera för att klockan ska kunna vridas tillbaka så snart som möjligt.
En viktig åtgärd skulle vara att fler ansluter sig till FN:s kärnvapenförbud (TPNW) som redan skrivits under av 92 regeringar och ratificerats av 68 stater.

Här följer en kort sammanfattning på engelska av bakgrunden till experternas beslut:

The experts said Russia’s ”thinly veiled threats to use nuclear weapons remind the world that escalation of the conflict – by accident, intention or miscalculation – is a terrible risk.
”The possibility that the conflict could spin out of anyone’s control remains high.”
They also pointed out that the last remaining nuclear weapons treaty between Russia and the United States is ”in jeopardy”.
They said: ”Unless the two parties resume negotiations and find a basis for further reductions, the treaty will expire in February 2026.
”This would eliminate mutual inspections, deepen mistrust, spur a nuclear arms race, and heighten the possibility of a nuclear exchange.”
They also pointed towards China’s considerable expansion of its nuclear capabilities as being ”particularly troubling”, North Korea’s enhancement of intermediate and longer-range missile testing, Iran’s increasing capacity for the enrichment of uranium and India’s development of its arsenal.
Other influences on the decision to move the clock forward include the climate crisis and carbon dioxide emissions, the increasing number of bio-threats like COVID-19, and disinformation and disruptive technology.Två viktiga datum

Vi som är engagerade i kampen för en kärnvapenfri värld står nu inför två viktiga datum 2023:

Söndagen den 22 januari
Det är nu precis två år sedan kärnvapenförbudet (TPNW) blev internationell lag. (Man brukar använda den engelska termen Entry into Force [EIF] för detta). På många håll i världen kommer denna dag att manifesteras på olika sätt. I Washington DC kommer man att till president Biden överlämna en skrivelse som är undertecknad av en rad olika fredsorganisationer. Man uppmanar honom där att underteckna TPNW på USA:s vägnar. Du kan se skrivelsen här:
President Biden: Sign the Nuclear Ban Treaty! – NuclearBan.US
Här kan du läsa mer om vad som händer den 22 januari: Days of Action! — IFOR
Du som är med i Facebook kan delta i aktionen ”Ring a bell at noon for peace!”.
Se (20+) #IforDayAction ”Ring a bell at noon for peace!” – Nuclear weapons are immoral and illegal! | Facebook

Tisdagen den 24 januari
I januari varje år meddelar Bulletin of the Atomic Scientists vad den s.k. Domedagsklockan visar. Vid total världskatastrof visar klockan 12.00. Vid tre tillfällen (1953, 2018 och 2019) har klockan varit så nära som två minuter i tolv.
Åren 2020, 2021och 2022 visade klockan 100 sekunder i tolv vilket innebar att den aldrig hade varit så nära katastrofen.
Kl. 16.00 den 24 januari i år kan du via nätet se vad 2023 års domedagsklocka visar.
Du finner utsändningen här: Doomsday Clock – Bulletin of the Atomic Scientists (thebulletin.org)