60 länder har ratificerat TPNW

Nyligen fick vi veta att Elfenbenskusten har ratificerat kärnvapenförbudet (TPNW). Det betyder att totalt 60 länder stödjer förbudet. Dessa länder har tillsammans c:a 1,2 miljarder invånare.
Meeting of State Parties (MSP), d v s den konferens som stadgeenligt anordnas för de stater som ratificerat TPNW, kommer att hållas 21 – 23 juni 2022 i Wien. Före detta möte hålls (också i Wien)
• 18 – 19 juni: En ICAN-konferens för civilsamhället och aktivister
• 20 juni: En internationell regeringskonferens om kärnvapnens humanitära konsekvenser

Under MSP kommer bl a representanter för Sverige, Norge och Tyskland att delta som observatörer.
Vladimir Putins förtäckta hot att använda kärnvapen mot dem som intervenerar i Rysslands konflikt med Ukraina har åter riktat världens blickar på den oerhörda fara som kärnvapnen utgör. Det enda som kan avlägsna denna fara är ett totalt kärnvapenförbud. Låt oss nu alla kämpa för att fler länder – inte minst Sverige – ansluter sig till TPNW!

Print Friendly, PDF & Email