NPT-konferens misslyckades

Nu har det återigen inträffat: NPT:s översynskonferens (som samlat c:a 190 stater i New York under 4 veckor) har inte lyckats enas om ett slutdokument. Anledningen var att Ryssland inte godkände det utkast som förelåg. Icke-spridningsavtalet (NPT) framstår ännu en gång som misslyckat och som ett godkännande av att kärnvapenstaterna fortsätter sin nukleära upprustning. Fler och fler länder sätter nu sin tillit till TPNW (avtalet om kärnvapenförbud). Som den österrikiske ambassadören uttryckte det:
”We hope that the deeply unsatisfactory result of this review conference will serve as a wake-up call. Austria will not tire in our work to implement the NPT and the TPNW [Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons]. We have no other choice given the existential dangers and risks of nuclear weapons.”

Print Friendly, PDF & Email