Två viktiga datum

Vi som är engagerade i kampen för en kärnvapenfri värld står nu inför två viktiga datum 2023:

Söndagen den 22 januari
Det är nu precis två år sedan kärnvapenförbudet (TPNW) blev internationell lag. (Man brukar använda den engelska termen Entry into Force [EIF] för detta). På många håll i världen kommer denna dag att manifesteras på olika sätt. I Washington DC kommer man att till president Biden överlämna en skrivelse som är undertecknad av en rad olika fredsorganisationer. Man uppmanar honom där att underteckna TPNW på USA:s vägnar. Du kan se skrivelsen här:
President Biden: Sign the Nuclear Ban Treaty! – NuclearBan.US
Här kan du läsa mer om vad som händer den 22 januari: Days of Action! — IFOR
Du som är med i Facebook kan delta i aktionen ”Ring a bell at noon for peace!”.
Se (20+) #IforDayAction ”Ring a bell at noon for peace!” – Nuclear weapons are immoral and illegal! | Facebook

Tisdagen den 24 januari
I januari varje år meddelar Bulletin of the Atomic Scientists vad den s.k. Domedagsklockan visar. Vid total världskatastrof visar klockan 12.00. Vid tre tillfällen (1953, 2018 och 2019) har klockan varit så nära som två minuter i tolv.
Åren 2020, 2021och 2022 visade klockan 100 sekunder i tolv vilket innebar att den aldrig hade varit så nära katastrofen.
Kl. 16.00 den 24 januari i år kan du via nätet se vad 2023 års domedagsklocka visar.
Du finner utsändningen här: Doomsday Clock – Bulletin of the Atomic Scientists (thebulletin.org)

Print Friendly, PDF & Email