Glokala Sjuhärads historia

Nätverket Glokala Sjuhärad bildades våren 2002. Det bestod av ett antal representanter för olika ideella organisationer i Sjuhäradsbygden men också av privatpersoner med intresse för glokala frågor. Genom att använda termen ”glokal” ville vi peka på hur de globala frågorna i allt högre grad kommit att prägla våra lokala liv.

Vi lever ju i en värld där människorna blir alltmer beroende av varandra. Fler och fler av oss känner att isolering och avståndstagande leder in i en återvändsgränd. Världen kommer allt närmare Sjuhärad, samtidigt som vi tydligt upplever hur Sjuhärad mer och mer närmar sig världen. Därför menar vi i Glokala Sjuhärad att det är viktigt att integrera de globala och lokala erfarenheterna i vår bygd. I detta ”glokala” perspektiv framstår alla inflyttade representanter för andra kulturer som en viktig del. Personer från Sjuhärad som varit eller är ute i världen i olika sammanhang kan också tillföra mycken kunskap – exempelvis företagsanställda, FN-personal, biståndsfolk, missionsarbetare, ”luffande” ungdomar och andra resenärer. Sjuhäradskommunernas vänorter och vänskolor utomlands kan också bli maskor i det glokala nätet.

Som ett led i detta utvecklings- och inventeringsarbete anordnade vi ett första GLOKALT FORUM7 den 8 november 2003 (på temat Sjuhärad i Världen – Världen i Sjuhärad) som erbjöd en rad seminarier, workshops och utställningar kring glokala frågor. Nätverket har sedan fortsatt sitt arbete och träffas regelbundet c:a en gång per månad.

GLOKALA SJUHÄRAD samlas dels till ”stormöten” för alla medlemmar, men framför allt jobbar vi i olika arbetsgrupper som tar sig an konkreta uppgifter.

En sådan grupp förberedde och genomförde en mycket välbesökt ”Hearing om svensk asylpolitik” som ägde rum i Borås den 22 januari 2005. Detta arbete har sedan fortsatt via en arbetsgrupp, ”Lila Vågen”, som vill arbeta för en humanare flyktingpolitik.

Vid ett stormöte den 12 april 2005 omvandlades nätverket Glokala Sjuhärad till föreningen Glokala Sjuhärad. Till ordförande valdes Åke Widfeldt, Tranemo.

Den 19 november 2005 genomförde Glokala Sjuhärad ett nytt GLOKALT FORUM7. Denna gång disponerade vi Kulturhuset i Borås och samarbetade med det mångkulturella arrangemanget VÄRLDENS FEST. C:a 4.000 personer besökte forumet och festen.
Under 2006 genomförde Glokala Sjuhärad en rad aktiviteter, bl a

  • Serien ”Världens Frukost”, där maträtter från olika delar av världen presenteras och serveras
  • En INTEGRATIONSDAG den 22 april som var en uppföljning av hearingen i januari 2005
  • MÅNGKULTURELLA DAGAR på Torpa-Hofsnäs 19 – 20 augusti
  • Ännu ett GLOKALT FORUM7  i samarbete med VÄRLDENS FEST den 11 november 2006

Våren 2007 anordnade Glokala Sjuhärad en välbesökt diskussionskväll om yttrandefriheten i media samt två seminariedagar på Immigrant-institutet (över 100 deltagare) om romernas situation. Vid årsmötet 2007 valdes Solveig Lindh Josefsson, Bredared, till ny ordförande.

Innehåll och uttryck för våra verksamheter har växlat avsevärt genom åren. Vår förening har tagit initiativ till och drivit fram åtskilliga av programpunkterna. Enskilda styrelsemedlemmar och i flera fall utsedda arbetsgrupper har varit ansvariga för verkställighet av arrangemangen. Vissa gånger har extra stora insatser krävts. I andra fall har vi hakat på där initiativkraften funnits på andra håll och varit medarrangörer. Ibland tillsammans med flera samarbetspartners. Vi har sett det som en viktig uppgift att i vissa fall synliggöra och stötta initiativ som vi råkat på under åren.

Samarbetspartners genom åren har bl a varit våra respektive hemkommuner, Sjuhärads kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, Kyrkornas Flyktingrådgivning, Caroli församling, det tidigare Immigrant-Institutet, Borås Stadsbibliotek, Albanska föreningen, Länderkommittén för fd Jugoslavien, Borås FN-förening, Röda Korset, Rädda Barnen, Vägvisaren, Mötesplats Norrby, Klimatnätverket i Borås, Naturskyddsföreningen, Brygghuset, Försvarsutbildarna i Södra Älvsborg, Markbladet, SKUG (Solidaritet och Kultur utan Gränser) samt Nej till NATO och kärnvapen/Sjuhärad.

Under 2018 blev Föreningen Glokala Sjuhärad partnerorganisation till ICAN som 2017 fick Nobels fredspris för sitt opinionsbildande arbete bakom FN:s avtal 2017 om förbud mot kärnvapen.   

Ordförande 2016 – 2018 har varit Eva Berggren, Kinna.
Sedan 2019 är Kifle Tecle, Borås, ordförande.

• Du som känner att du är intresserad av glokala frågor är välkommen att ta kontakt med oss. Du kan mejla uningu@hotmail.com eller  ake.widfeldt@telia.com. Det går också bra att ringa 0739-69 44 95 eller   0325-707 32.

Print Friendly, PDF & Email