2011

2011-12-14
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Borås FN-förening arrangerade föreningen Glokala Sjuhärad onsdagen den 7 december ett seminarium på  temat ”Ogaden – det glömda folkmordet”.  Ett 40-tal personer hade mött upp – framför allt intresserade svenskar och somalier boende i Sjuhärad. Kvällen bjöd på starka upplevelser och gav insikter av olika dimensioner – historiskt, politiskt och människorättsligt.

 

 

Urban Löfqvist, Reportrar utan Gränser, talade om den fängslade svenske journalisten Martin Schibbye och den pågående rättegången i Addis Abeba.

Urban Löfqvist från Reportrar utan Gränser var optimistisk angående de anklagade svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson. Han ansåg att situationen ljusnat betydligt för dem. De arresterades av den etiopiska armén den 1 juli 2011 sedan de illegalt tagit sig in i  Ogadenprovinsen för att göra viktiga reportage, detta i avsikt att göra Etiopiens glömda folkmord mindre bortglömt.

Kvällens arrangemang visade med all önskvärd tydlighet vilken motivation de båda journalisterna måste ha haft att trotsa farorna och färdas illegalt över gränsen till Ogaden. Fosiya Abdirahman från Ogaden ungdomsförening talade på ett utmärkt sätt om detta. Hon berättade om områdets komplexa historia sedan 1800-talet. Kolonial- och stormakter har under mer än ett sekel utsatt den fattiga provinsens nomadbefolkning – bestående av etniska somalier – för en ständig dragkamp.

 

 

 

Många hade mött upp till Ogadenmötet i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Borås.

Sedan inbördeskriget i det närliggande Somalia började 1991 har Ogadens befrielserörelse kämpat för självständighet för de 4 – 8 miljonerna invånare. Rörelsen har på senare tid terroriststämplats av den etiopiska regimen. Etiopien åtnjuter av tradition stor prestige i västvärlden. Från USA, Sverige och många andra håll kommer stora summor bistånd, pengar som många tror helt eller delvis används för krigshandlingar. Opinionsbildare gör gällande att biståndspengar går till bestialiskt bekämpande av civilbefolkning i Ogaden. På mötet visades åtskilliga bilder och flera filmer av de fruktansvärda grymheter som pågår utan att omvärldens medier speglar skeendet.

 

 

 

Fosiya Abdirahman illustrerade folkmordets fasor med bilder.


Bl a Fosiya Abdirahman talade om hur Ogadenprovinsens rika naturtillgångar – inte minst av olja – ytterligare komplicerar maktförhållandena där och underhåller våldet och dödandet. Utrikesminister Carl Bildt var med i styrelsen av Lundin Oil (senare bytt namn till African Oil) fram till 2007.  Många är frågande till hans tystnad runt det som egentligen sker i den etiopiska Ogadenprovinsen. Ur svenskt perspektiv får befolkningens bortglömda kamp i detta område därför en speciell dimension.

 

 

Eva Berggren, Glokala Sjuhärad, bidrar med att skapa förståelse mellan somaliska flyktingar och det svenska samhället.
Text och foto: Ingemar Gustafsson

Print Friendly, PDF & Email