Om oss

Glokala Sjuhärad är en nätverksförening som funnits sedan 2002. Vi menar att världen på sätt och vis har krympt och att gränser mellan länder och folk blir allt oviktigare. När du köper en påse bananer påverkar du villkoren för en plantagearbetare i Latinamerika eller Asien. Din närmaste granne kan vara en flykting med en mycket dramatisk historia bakom sig.  Den här medvetenheten vill vi sprida och arbeta med.

Här är vår programförklaring:
Vi lever i en krympande värld. Det nya millenniet har redan präglats av händelser som påmint oss om hur vi människor blir alltmer beroende av varandra. Att möta denna förändring med att bygga murar mot människor och skärpa regler för deras rörelsefrihet anser vi vara en återvändsgränd. Dessutom måste regler och avtal för varor och kapital leda till en rättvisare fördelning av jordens resurser.

Världen kommer allt närmare Sjuhärad, samtidigt som vi tydligt upplever hur Sjuhärad i allt högre grad blir en del av världen. Vi behöver lära oss att bättre förstå kulturmötenas dynamik och karaktär och ta vara på den energi som kommer ur dem, om vi skall kunna klara framtidens utmaningar. Vi måste lära oss metoder att arbeta tillsammans och kommunicera effektivt med hjälp av alla de språk som står oss till buds. Det är bland annat genom samtal vi lär oss om och av varandra.
Därför vill vi, ett antal enskilda personer och representanter från olika organisationer i Sjuhärad, verka för att integrera globala och lokala erfarenheter. Vi ser alla inflyttade representanter för andra kulturer som en viktig tillgång. Personer från vår bygd som varit eller är ute i världen i olika sammanhang kan också tillföra mycket kunskap.

Föreningen Glokala Sjuhärad vill:
– Skapa mötesplatser för utbyte av idéer, kunskap och tankar
– Belysa och verka opinionsbildande i globala rättvisefrågor och ge dem ett lokalt perspektiv
– Arbeta mot etnisk diskriminering och segregation
– Arbeta för att öka förståelsen och samhörigheten mellan människor med olika kulturell bakgrund
– Tillsammans hitta nya former för att förverkliga dessa mål

Vi tror att det är möjligt att förändra världen

Print Friendly, PDF & Email