Kärnvapenförbudet bör diskuteras inför valet

Kärnvapenfrågan och valrörelsen
I dagarna är det precis ett år sedan 122 av FN:s stater enades om ett avtal som förbjuder kärnvapen. För att ett sådant avtal ska gälla måste varje lands regering skriva under det och landets riksdag godkänna det. I Sverige är de politiska partierna splittrade i denna fråga trots att en majoritet av befolkningen (86 %) i en SIFO-undersökning sagt ja till avtalet.
Tyvärr diskuteras denna fråga inte alls i debatten inför riksdagsvalet i höst. Det är oerhört viktigt att de blivande riksdagsledamöterna sätter sig in i något som är så avgörande för det fortsatta livet på vår planet. Kärnvapenmakterna fortsätter att investera miljarder i uppgradering och modernisering av kärnvapnen och vägrar att fullfölja det löfte man avgivit i det s k NPT-avtalet, där man enligt artikel VI åtagit sig att arbeta för att avskaffa dessa vapen.
Nyligen har nobelpristagaren ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) låtit YouGov Deutschland GmbH genomföra en opinionsundersökning i fyra europeiska länder som är NATO-medlemmar och som har kärnvapen utplacerade inom sina gränser. Frågan gällde om de ska godkänna FN:s kärnvapenförbud. Resultatet blev att en majoritet i alla fyra länderna vill att man ska säga ja till avtalet och att bara c:a 15 % vill att man ska avstå:
Belgien: Ja 66 %, Nej 14 %
Nederländerna: Ja 66 %, Nej 16 %
Tyskland: Ja 71 %, Nej 13 %
Italien: Ja 72 %, Nej 15 %
I Sverige gäller diskussionen framför allt om det militära samarbete som man inlett med NATO skulle äventyras om man godkänner kärnvapenförbudet. ICAN menar att detta inte är fallet. Det kan därför vara intressant att se vad invånarna i dessa fyra NATO-länder anser.
Vad tycker våra riksdagskandidater?
Själv vill jag inte rösta på dig som säger nej till FN:s kärnvapenförbud.
Åke Widfeldt
Föreningen Glokala Sjuhärad (partnerorganisation till ICAN)
(Huvuddelen av denna text publicerad i Borås Tidning den 13 juli 2018)

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Glokala Sjuhärad ny partner till fredspristagare

ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons tilldelades Nobels Fredspris 2017 för sitt arbete att införa ett globalt kärnvapenförbud. Tack vare ICANs ansträngningar togs ett första steg mot ett sådant förbud den 7 juli 2017 då 122 stater i FN:s generalförsamling antog en förbudskonvention. Arbetet med att få världens länder att skriva under och ratificera konventionen om kärnvapenförbud pågår nu för fullt och där är ICAN mycket aktiva tillsammans med sina partnerorganisationer i 100 länder.

Den 17 juni fick föreningen Glokala Sjuhärad besked om att man antagits som partnerorganisation till ICAN. Föreningen betonar sambandet mellan globala och lokala frågor. Kärnvapenhotet är en global angelägenhet som får oerhörda lokala konsekvenser och måste därför aktualiseras i våra lokalsamhällen i Sjuhäradsregionen i Västra Götaland där vi verkar i ett antal kommuner.
Aktiviteter som Glokala Sjuhärad bedriver i detta sammanhang:
• Deltar i aktioner där vi ber människor skriva på uppmaningar till den svenska regeringen att godkänna FN:s avtal om kärnvapenförbud. Två omgångar namnunderskrifter har redan sänts in till den svenska regeringen.
• I våra digitala nyhetsbrev uppmanar vi de läsare som inte kunnat skriva på våra listor att delta i den namninsamling för kärnvapenförbud som Svenska Greenpeace genomför via internet. Vi har också informerat om ICAN vid möten i Borås. Inför riksdagsvalet vill vi dessutom uppmana våra nyvalda politiker att arbeta för att Sverige ska skriva under och ratificera konventionen om ett kärnvapenförbud.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ickevåldsprofessor till Svenljunga

Stellan Vinthagen är sedan några år världens första professor i fredligt motstånd (civil olydnad) vid University of Massachusetts Amherst i USA. Han har också nyligen utnämnts till professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
Vinthagen är rådsmedlem i War Resisters International och akademisk rådgivare till Center on Nonviolent Conflict (ICNC). Han har deltagit i ett stort antal ickevåldsaktioner inom civil olydnad och är en av initiativtagarna till den Europeiska Plogbillsrörelsen. Bland Vinthagens böcker märks bl a A Theory of Nonviolent Action: How Civil Resistance Works, ZED Books: London, 2015. 

  • Onsdagen den 16 maj kl. 19.00 föreläser Stellan Vinthagen om ”Motstånd genom ickevåld” på Teaterbiografen i Svenljunga. Arrangörer: Glokala Sjuhärad, Röda Korset, Svenljunga Församling, Svenljunga kommun, Studiefrämjandet
    Fri entré. VÄLKOMNA

Martin Luther King om ickevåld:
”…jag föreslår … att ickevålds-filosofin och ickevålds-strategin omedelbart blir ett ämne för studier och experimenterande inom alla mänskliga konfliktområden, framför allt vad gäller relationerna mellan nationer. När allt kommer omkring är det nationalstaterna som för krig, som har producerat de vapen som hotar mänsklighetens överlevnad och som genom sin karaktär leder till både folkmord och självmord. ”
(King mördades i Memphis, Tennessee, USA, för nästan precis 50 år sedan)

 

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar