Uppmaning från Mos strand till de folkvalda: Skriv under mot kärnvapnen !

Den 25 augusti anordnades seminariet ”Fred och försoning – ett bra val” på Mos strand i Örby. Arrangörer var Föreningen Glokala Sjuhärad i samarbete med Marks kommun, Studiefrämjandet och Marks Segelklubb. Totalt ett femtiotal hittade vägen dit. Pelle Jagebys gitarrspel mjukade upp sinnena och förstärkte effekten av föreläsningarna.
Boråsläkaren Freddy Malmberg från Svenska Läkare mot Kärnvapen påminde om de fasansfulla medicinska konsekvenserna av ett kärnvapenkrig. Tanken skrämmer att någon av de nio kärnvapenstaterna skulle kunna utlösa ett atomkrig genom rent missförstånd eller på grund av tekniska missöden.

Malmberg berättade om tillkomsten av den världsvida organisationen ICAN som påverkade FN att 2017 anta en fördragstext med krav på totalt förbud mot kärnvapen. Världens regeringar och parlament uppmanas nu att underteckna avtalet respektive att ratificera detsamma.

Ögon tårades
17-åriga scouten Anna Lundberg från Lindome hade nyligen besökt japanska Hiroshima och tagit djupa intryck av vad hon mötte där. Ögon tårades hos åhörarna under hennes starka framställning som gav hopp om att den folkliga kampen mot kärnvapnen kommer att föras vidare av de unga. Falköpingsparet Annika och Ingmar Hollsing berättade om Kväkarnas arbete för fred och försoning mellan och inom länder genom tyst medling.

Under den avslutande delen av seminariet presenterades minnesbilder och TV-inslag från tiden i 1980-talets början då Mark fick epitetet ”fredskommun”. Tack vare markpolitikernas enhälliga beslut kunde Marks ideella fredsgrupp med kommunens stöd i augusti 1983 arrangera ett tio dagar långt fredsläger med tonåringar från USA, Mark och Sovjetunionen. Bara det faktum att lägret blev av upplevdes som en symbolisk bräsch i den järnridå som delade Europa. Detta hände i en tid då världsläget var mörkt och gräsrotsrörelser mot kärnvapen växte snabbt i Västvärlden.

Icke-fråga i valrörelsen
Seminariet på Mos strand 35 år senare hade sin udd riktad mot passiviteten hos dagens samtliga riksdagspartier i kärnvapenfrågan. Dessa yttersta vapens existens och ökande hot är en icke-fråga i årets valrörelse. Detta trots att ”Bulletin of Atomic Scientists” domedagsklocka flyttats ännu närmare tolvslaget än det varit tidigare.

Ingemar Gustafsson
Föreningen Glokala Sjuhärad/partnerorganisation till ICAN