”Kvinna Liv Frihet”- Fokus på Iran

Onsdagen den 12 april kl. 18.00
En kväll om kvinnornas situation i Iran. Panelsamtal och dialog.
Medverkande bl a Maryam Nezamabadi (lärare i Svenljunga) och Maryam Kaveh (farmaceut i Borås). Introduktion av Ingemar Gustafsson, Glokala Sjuhärad.
Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, Borås
Arrangörer: Glokala Sjuhärad, Borås FN-förening, Borås stad, Studiefrämjandet, Träffpunkt Simonsland.
Välkomna!
PS Så här hittar du till Träffpunkt Simonsland: Kör Allégatan förbi Högskolan, sväng vänster in på Järnvägsgatan och fortsätt på Skaraborgsvägen. Därefter vänster in på Viskastrandsgatan och över Viskan. Simonsland ligger längre fram på vänster sida.
Om man fortsätter Viskastrandsgatan en liten bit till kommer man till Viskastrandsgymnasiet, där man kan parkera. Avgift: 6 kr/tim kl. 09 – 18.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nyheter från Glokala Sjuhärad

• 29 mars (onsdag) kl. 18.30
Årsmöte, föreningen Glokala Sjuhärad
Mötesförhandlingar.
Efter förhandlingarna berättar Åke Widfeldt om Harry Martinsons rymdepos Aniara under rubriken Aniara lever vidare.
Plats: Studiefrämjandet, Yxhammarsgatan 8, Borås
Arrangörer: Glokala Sjuhärad, Studiefrämjandet
Välkomna!

• 12 april (onsdag) kl. 18.00
”Kvinna Liv Frihet”- Fokus på Iran
En kväll om kvinnornas situation i Iran.
Medverkande bl a Maryam Nezambadi (lärare i Svenljunga) och Maryam Kaveh (apotekare i Dalsjöfors).
Plats: Simonsland i Borås
Arrangörer: Glokala Sjuhärad, Borås FN-förening, Studiefrämjandet, Simonsland.
Välkomna!

ICAN-nytt
Beatrice Fihn har just slutat som mångårig och uppskattad ledare för ICAN.
I väntan på att en ny VD ska tillsättas upprätthålls tjänsten av Daniel Högsta som arbetat för ICAN i över 10 år. Daniel (som precis som Beatrice kommer från Sverige) kan nås på daniel@icanw.org
Den 9 – 10 mars anordnar ICAN ett Act On It Forum i Oslo. Är du intresserad av att åka dit? Du hittar mer information här: https://www.icannorway.no/program_ican_act_on_it_forum

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Domedagsklockan visar nu att vi är rekordnära en global katastrof

De världsberömda experter som arbetar för Bulletin of the Atomic Scientists har nu bestämt att Domedagsklockan i år visar 90 sekunder före midnatt. Så nära den totala katastrofen har den aldrig varit förut. 2020 – 2022 visade den 100 sekunder före midnatt, men den senaste tidens händelser – inte minst Rysslands kärnvapenhot och anfall på Ukraina – har medfört att vi nu kommit ännu närmre en global katastrof. Man vädjar till världens ledare att inse allvaret i situationen och agera för att klockan ska kunna vridas tillbaka så snart som möjligt.
En viktig åtgärd skulle vara att fler ansluter sig till FN:s kärnvapenförbud (TPNW) som redan skrivits under av 92 regeringar och ratificerats av 68 stater.

Här följer en kort sammanfattning på engelska av bakgrunden till experternas beslut:

The experts said Russia’s ”thinly veiled threats to use nuclear weapons remind the world that escalation of the conflict – by accident, intention or miscalculation – is a terrible risk.
”The possibility that the conflict could spin out of anyone’s control remains high.”
They also pointed out that the last remaining nuclear weapons treaty between Russia and the United States is ”in jeopardy”.
They said: ”Unless the two parties resume negotiations and find a basis for further reductions, the treaty will expire in February 2026.
”This would eliminate mutual inspections, deepen mistrust, spur a nuclear arms race, and heighten the possibility of a nuclear exchange.”
They also pointed towards China’s considerable expansion of its nuclear capabilities as being ”particularly troubling”, North Korea’s enhancement of intermediate and longer-range missile testing, Iran’s increasing capacity for the enrichment of uranium and India’s development of its arsenal.
Other influences on the decision to move the clock forward include the climate crisis and carbon dioxide emissions, the increasing number of bio-threats like COVID-19, and disinformation and disruptive technology.Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Två viktiga datum

Vi som är engagerade i kampen för en kärnvapenfri värld står nu inför två viktiga datum 2023:

Söndagen den 22 januari
Det är nu precis två år sedan kärnvapenförbudet (TPNW) blev internationell lag. (Man brukar använda den engelska termen Entry into Force [EIF] för detta). På många håll i världen kommer denna dag att manifesteras på olika sätt. I Washington DC kommer man att till president Biden överlämna en skrivelse som är undertecknad av en rad olika fredsorganisationer. Man uppmanar honom där att underteckna TPNW på USA:s vägnar. Du kan se skrivelsen här:
President Biden: Sign the Nuclear Ban Treaty! – NuclearBan.US
Här kan du läsa mer om vad som händer den 22 januari: Days of Action! — IFOR
Du som är med i Facebook kan delta i aktionen ”Ring a bell at noon for peace!”.
Se (20+) #IforDayAction ”Ring a bell at noon for peace!” – Nuclear weapons are immoral and illegal! | Facebook

Tisdagen den 24 januari
I januari varje år meddelar Bulletin of the Atomic Scientists vad den s.k. Domedagsklockan visar. Vid total världskatastrof visar klockan 12.00. Vid tre tillfällen (1953, 2018 och 2019) har klockan varit så nära som två minuter i tolv.
Åren 2020, 2021och 2022 visade klockan 100 sekunder i tolv vilket innebar att den aldrig hade varit så nära katastrofen.
Kl. 16.00 den 24 januari i år kan du via nätet se vad 2023 års domedagsklocka visar.
Du finner utsändningen här: Doomsday Clock – Bulletin of the Atomic Scientists (thebulletin.org)

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Europa får nya amerikanska kärnvapen

ICAN meddelar att nya amerikanska kärnvapen kommer att levereras till fyra länder i Europa samt Turkiet, troligen redan i december i år. De fyra europeiska länderna är Belgien, Italien, Nederländerna och Tyskland. De nya kärnstridsspetsarna (B61-12) ska ersätta de vapen som redan finns i de fem länderna.
B61-12 är betydligt mer avancerade är de befintliga vapnen. De har olika laddningar, från 0,3 till 50 kiloton men kan bli mycket mer destruktiva om de detoneras under markytan. Då ökar deras effekt ända upp till 1 250 kiloton, d v s 83 gånger kraftigare än Hiroshima-bomben.
• På den här videon finner du information om de nya kärnvapnen: https://www.youtube.com/watch?v=IgfckOtqWb8 . Sprid den gärna vidare.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rapport från föreläsningen den 29 november

Om att lagföra den ryska regimen
Kan Putin dömas för krigsbrott? Det var en av frågorna som behandlades i en föreläsning i Borås den 29 november. Arrangörer var Borås FN-förening, Glokala Sjuhärad, Älvsborgs försvarsutbildningsförbund, Demokrati utan gränser och Studiefrämjandet. Gregor Noll, professor vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet, pratade om vilka möjligheter som finns för att lagföra de ansvariga för kriget i Ukraina och här följer en kort redogörelse.
Krigets lagar har utvecklats gradvis. Professor Noll lyfte fram ett exempel på att krigföring har reglerats från 1300-talet i Europa då Katolska kyrkan hade en stark ställning. Genom sin lära om rättfärdiga krig kunde kyrkan sätta vissa gränser för våldsanvändningen och i detta fall gällde det ett förbud mot användning av distansvapen (pilbågar) mot kristna. Stridande som bröt mot detta förbud kunde bli exkommunicerade av kyrkan, ett straff som var kännbart vid denna tid.
Professor Noll tog sedan ett stort hopp fram till andra hälften av 1800-talet då europeiska stater kom överens om vissa lagar för att reglera krigföringen. Dessa lagar gällde dock endast stater och alltså inte vid krig mot koloniserade folk. Båda dessa exempel visar att de lagar för krigföring som funnits har varit selektiva och inte universellt giltiga.
Idag har dock krigets lagar en mer allmängiltig karaktär, framförallt genom två principer. Den ena är skyddet av civila, alltså personer som inte deltar i strid. Sådana personer har rätt till respekt för sina liv, och parterna i en konflikt måste ge dem hjälp och behandla dem humant vid alla tillfällen utan åtskillnad.
Den andra är proportionalitetsprincipen som innebär att den militära betydelsen av ett anfall måste stå i proportion till de risker som civilbefolkningen utsätts för. Det finns dock ingen matematisk formel som definierar vad detta innebär. Att civila dödas är alltså inte nödvändigtvis ett krigsbrott. Men om de civila förlusterna är överdrivet stora i relation till målet med anfallet är den militära insatsen olaglig.
Dessvärre har dock krigets lagar generellt sett en svag ställning och när jag lyssnar på föreläsningen undrar jag om “lagar” är en rimlig benämning. Noll förklarade att vid de tillfällen krigets lagar trots allt upprätthållits har det ofta skett genom tillfälligt upprättade domstolar och tribunaler. Så skedde till exempel efter andra världskriget. Nackdelar med dessa så kallade ad hoc tribunaler är dels att de kan kritiseras för att utgöra en segrarnas domstol, och dels att de specifika krigslagarna kanske inte var införda när handlingarna begicks.
Under 1990-talet togs viktiga steg för att komma till rätta med detta. Det fanns då en optimism i samband med avspänningen och inte minst tack vare den världsfederalistiska rörelsen blev det möjligt att anta Romstadgan 1998 och den internationella brottmålsdomstolen (ICC) kunde etableras som en permanent domstol.
Ett problem med ICC är att alla länder inte har undertecknat Romstadgan. Framförallt är varken USA, Kina eller Ryssland med. Det betyder att ICC saknar jurisdiktion i dessa länder. Av detta skäl försöker nu diplomater få till stånd en tribunal för att kunna lagföra de ansvariga för kriget i Ukraina.
Enligt Noll finns det dock ändå vissa möjligheter för ICC. Krigshandlingarna utförs på Ukrainas territorium och Ukraina har låtit ICC få jurisdiktion. Då kan vissa personer högre upp i kommandokedjan som befinner sig utanför Ukraina, såsom Putin, åtalas för medhjälp. En märklig omväg, men ändå en möjlighet att ställa Putin till svars, menade Noll.
Att ställa de ansvariga inför rätta är viktigt av flera skäl: för offren, för rättssäkerheten och för att förhindra framtida aggressioner. Samtidigt framkom i frågestunden frågor om varför det ofta tar så lång tid att ställa ansvariga inför rätta efter ett krig. När många av offren blivit gamla och dött förloras lite av upprättelsen.
En annan fråga gällde att Rysslands invasion av Ukraina utgör ett brott mot FN-stadgan (artikel 2, § 4). Alltså borde aggressionen vara olaglig oavsett om själva krigföringen följer krigets lagar. Varför kan då inte FN ingripa för att förhindra att brott begås och stoppa invasionen?
FN:s oförmåga i detta avseende hänger samman med vetorätten i säkerhetsrådet som i praktiken sätter FN-stadgan ur spel när en av vetomakterna själva inleder ett krig. Behovet av en oberoende världspolis lyftes fram av åhörare och samtidigt påpekades att en sådan förutsätter en reform av FN-systemet, vilket också Ukrainas president Zelenskyj har efterlyst. En sådan reform skulle kunna inledas genom att inrätta en rådgivande parlamentarisk församling inom FN, ett krav som drivs av Demokrati utan gränser.
Hans Leander

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Påminnelse

Annelundsvillan, Borås, nu på tisdag

• 29 november 2022 (tisdag) kl. 18.30, mingel och fika från kl. 18.
Krigets lagar – fungerar de idag?
Föreläsning av Gregor Noll.
Plats: Annelundsvillan, Borås
Gratis entré och fika.
Arrangör: Älvsborgs Försvarsutbildningsförbund
Medarrangörer: Glokala Sjuhärad, Borås FN-förening, Demokrati utan gränser och Studiefrämjandet.
Kan Putin dömas för krigsbrott, för folkmord, för brott mot mänskligheten? Hans generaler och underlydande befäl likaså? Och hur blir det med regim och ansvariga militärer i Syrien och på andra håll där olagliga grymheter begås?
• Föreningen Glokala Sjuhärad har tagit initiativ till att bjuda in professor Gregor Noll från juridiska institutionen vid Göteborgs universitet att föreläsa om ämnet. Föreläsningen kommer att äga rum i Annelundsvillan i Borås tisdagen den 29 november kl. 18.30.
Gregor Noll meddelar att han vid framträdandet kan ge en överblick över hur krigets lagar utvecklats och tillämpats. Dessutom vill han tala om möjligheten – liksom svårigheten – att lagföra de individer som gjort sig skyldiga till krigsbrott. Han tar också gärna upp dagens och framtidens militära användning av artificiell intelligens (AI) jämte svårigheten att reglera skuldfrågor – en kapplöpning med den tekniska utvecklingen.
Välkomna!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nyheter från Glokala Sjuhärad

• 13 oktober 2022 (torsdag)
Föreläsningar om Den nya världs(o)ordningen
Diplomaten och författaren Ingmar Karlsson föreläser om sin nya rosade bok som handlar om den nya (o)ordning som råder i världen i dag och som fått förnyad aktualitet genom Rysslands invasion av Ukraina.
Det blir två föreläsningar: Den första startar 14.00 med kaffe och något hembakt. Kostnad 200 kr. Den andra blir med middag och samtal där det finns varm dryck från 16.30 som övergår i föreläsning 17.30 och därefter middag med dessert, kaffe och möjlighet att prata med Ingmar.
OBS: Obligatorisk anmälan till lustigkulle@arkfo.se . Dit kan man även mejla frågor.
Plats: Lustigkulle, Kalvängsvägen 3, Tranemo. Se även (20+) Lustigkulle | Facebook Arrangör: Tommy Pettersson, Lustigkulle. Tel. 0706-22 66 95

• Nyheter om kärnvapenförbudet (TPNW)
68 nationer har nu ratificerat TPNW. De två senaste är Dominikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo. Deras handlingar lämnades in för två dagar sedan i samband med det stora FN-möte som pågår i New York. Vi samma tillfälle signerades TPNW av representanter för fem regeringar i länderna Barbados, Burkina Faso, Ekvatorialguinea, Haiti och Sierra Leone. Därmed har totalt 91 regeringar undertecknat TPNW. Sammanlagt representerar dessa stater c:a 2,3 miljarder människor.

• Meddelande från ICAN:
Kom till Mynttorget i Stockholm den 25 och 26 september och manifestera mot kärnvapen! Vi reser ett 9 meter högt svampmoln för att uppmärksamma det ökade kärnvapenhotet och vi hoppas att du kommer förbi.
Den 26 september tillträder Sveriges nya riksdag efter valet – samma dag som FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. För att uppmärksamma det reser vi den 25–26 september ett nio meter högt uppblåsbart svampmoln, Amnesia Atómica, intill riksdagen för en två dagar lång manifestation. Amnesia Atómica är ett verk skapat av konstnären Pedro Reyes för att påminna om hotet vi lever under så länge kärnvapen finns kvar.
Den nya riksdagen kommer att behöva hantera en verklighet där kärnvapenhotet ökar och Sverige närmar sig kärnvapenalliansen Nato. Med manifestationen vill vi uppmana alla ledamöter att säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och stå upp för nedrustning genom att ansluta Sverige till FN:s kärnvapenförbud.
Vi ser nu två olika spår. Det ena är Ryssland som hotar med kärnvapen, senast i förrgår höjde Vladimir Putin tonläget och återigen yttrade aggressiva hot om att använda kärnvapen. Men vi ser också att majoritetens svar på det ökade hotet från kärnvapen är att ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud. I tider av osäkerhet är det viktigare att stå upp mot kärnvapenhotet, något som Sverige i dagsläget inte gör nu när vi är på väg in i en kärnvapenallians och förlitar oss på kärnvapenavskräckning.

• Planerad föreläsning om krigets lagar
Glokala Sjuhärad planerar en föreläsning senare i höst på temat krigets lagar – ett högaktuellt ämne men inte så känt bland allmänheten. Professor Gregor Noll i Göteborg är kontaktad och har lovat att ställa upp. Vi återkommer snart med fler detaljer om detta.
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

NPT-konferens misslyckades

Nu har det återigen inträffat: NPT:s översynskonferens (som samlat c:a 190 stater i New York under 4 veckor) har inte lyckats enas om ett slutdokument. Anledningen var att Ryssland inte godkände det utkast som förelåg. Icke-spridningsavtalet (NPT) framstår ännu en gång som misslyckat och som ett godkännande av att kärnvapenstaterna fortsätter sin nukleära upprustning. Fler och fler länder sätter nu sin tillit till TPNW (avtalet om kärnvapenförbud). Som den österrikiske ambassadören uttryckte det:
”We hope that the deeply unsatisfactory result of this review conference will serve as a wake-up call. Austria will not tire in our work to implement the NPT and the TPNW [Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons]. We have no other choice given the existential dangers and risks of nuclear weapons.”

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tranan – en symbol för fred


Är du bra på origami? Delta då i en fredskampanj som går tillbaka till Sadako Sasaki som var tolv år när atombomben föll över Hiroshima. Hon överlevde, men drabbades av strålningsskador. Hon följde en gammal japansk tradition och försökte vika 1000 papperstranor i förhoppningen att hennes önskan att få leva skulle bli verklighet. Tyvärr gick hennes önskan inte i uppfyllelse. Hon avled i oktober 1955.
Sedan dess har tranan blivit en fredssymbol över hela världen. Just nu pågår kampanjen Cranes for future. Läs mer om den här: https://www.cranesforourfuture.org/
Om du vill delta och vika en papperstrana kan du få instruktioner här: https://www.cranesforourfuture.org/en/take-action#fold
Detta vore kanske speciellt något för oss som bor i Tranemo – kommunen som har tranan som symbol!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar