Ett 20 årsminne: Det glokala fröet såddes i Sjuhärad   

Den 20 april 2002 såddes det första fröet till vad som tre år senare skulle leda till att Föreningen Glokala Sjuhärad bildades. Den dagen samlades människor från olika intressegrupper i Sjuhärad till en brainstorming i Immanuelskyrkan i Borås.
Det glokala fröet började växa ur detta förutsättningslösa möte mellan personer med skilda drivkrafter och bakgrunder men med gemensamt intresse för hur globala frågor speglas i ett lokalt perspektiv.
Mötet ägde rum i svallvågorna efter den elfte september 2001 – drygt ett halvår efter de händelser i New York och Washington som hade chockat en hel värld och följts av USA:s invasion av Afghanistan.
En del av dem som deltog var aktiva i föreningen Attac Sjuhärad, vars medlemmar var engagerade för global rättvisa och bl a en global skatt på valutatransaktioner. Andra var engagerade för flyktingar, inte minst via Kyrkornas Flyktingrådgivning i Borås. Några av dem som brainstormade denna aprillördag i Borås hade själva ursprung i andra länder. Andra bar helt enkelt på ett allmänt internationellt engagemang.
Ingemar Gustafsson
sekreterare sedan 2007 i Föreningen Glokala Sjuhärad

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

60 länder har ratificerat TPNW

Nyligen fick vi veta att Elfenbenskusten har ratificerat kärnvapenförbudet (TPNW). Det betyder att totalt 60 länder stödjer förbudet. Dessa länder har tillsammans c:a 1,2 miljarder invånare.
Meeting of State Parties (MSP), d v s den konferens som stadgeenligt anordnas för de stater som ratificerat TPNW, kommer att hållas 21 – 23 juni 2022 i Wien. Före detta möte hålls (också i Wien)
• 18 – 19 juni: En ICAN-konferens för civilsamhället och aktivister
• 20 juni: En internationell regeringskonferens om kärnvapnens humanitära konsekvenser

Under MSP kommer bl a representanter för Sverige, Norge och Tyskland att delta som observatörer.
Vladimir Putins förtäckta hot att använda kärnvapen mot dem som intervenerar i Rysslands konflikt med Ukraina har åter riktat världens blickar på den oerhörda fara som kärnvapnen utgör. Det enda som kan avlägsna denna fara är ett totalt kärnvapenförbud. Låt oss nu alla kämpa för att fler länder – inte minst Sverige – ansluter sig till TPNW!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Glokala Sjuhärads årsmöte 2022

Den 23 mars kl. 18.30 håller föreningen Glokala Sjuhärad sitt årsmöte i Studiefrämjandets lokaler på Yxhammarsgatan 8 – 10 (våning 2), Borås. Alla som betalat årsavgift för 2022 är röstberättigade vid mötet. Förutom mötesförhandlingar blir det också en diskussion om det pågående kriget i Ukraina. Inledare är Freddy Malmberg, Svenska läkare mot kärnvapen.
Välkomna!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Manifestation för Ukraina och mot Putins krig

Manifestationen blir på Stora torget i Borås lördagen den 5 mars kl. 14.00.
Det är viktigt att vi visar vår avsky för den folkrättsvidriga attack som Ryssland just nu utför mot Ukraina och dess folk. Vi hoppas att många sluter upp till denna viktiga demonstration.
Arrangörer:
Glokala Sjuhärad, Refugees Welcome m fl

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nyheter

Fred och gemensam säkerhet
Den 1 mars kl. 18 – 21 anordnas en samtalskväll om Fred och gemensam säkerhet i Svenljunga församlingshem. Vi gästas då av Rebecka Lindholm Schulz tillsammans med fredscoacher från Svenska Freds i Stockholm. Dessutom medverkar bl a Hans Leander från Demokrati utan gränser.
Fred och gemensam säkerhet är synnerligen aktuella ämnen i denna tid av internationell spänning och oro. Välkomna till en viktig diskussionskväll!
Arrangörer: Demokrati utan gränser, Glokala Sjuhärad, Svenska Freds/Fredsakademin, Studiefrämjandet.

Glokala Sjuhärads årsmöte
Den 23 mars kl. 18.30 håller föreningen Glokala Sjuhärad sitt årsmöte i Studiefrämjandets lokaler på Yxhammarsgatan 8 – 10, Borås. Detta är samtidigt en kallelse till föreningens medlemmar. Alla som betalat årsavgift för 2022 är röstberättigade vid mötet.
Vi återkommer med mer information om årsmötet.

Nyheter om kärnvapenförbudet (TPNW)
59 nationer har nu ratificerat TPNW. Senast var det Peru som lämnade in sitt godkännande till FN den 23 december 2021. Totalt representerar dessa 59 länder över en miljard människor som alltså säger nej till kärnvapen. ICAN Cities Appeal, där städer och kommuner över hela världen uppmanar sina regeringar att ansluta sig till TPNW, har nu fått ett antal nya medlemmar, bl a New York City, Minneapolis och Helsingfors. Totalt är över 500 kommuner anslutna i 17 länder. Vi saknar fortfarande svenska medlemmar.
Det första mötet för de stater som anslutit sig TPNW (Meeting of State Parties) var planerat att hållas i mars i Wien. På grund av pandemin har det nu blivit framflyttat till juli (preliminärt). Bl a Sverige, Norge och Tyskland kommer att delta som observatörer.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Föreläsningar inställda

Tyvärr måste vi ställa in föreläsningarna i Annelundsvillan den 10 november. Vi räknar med att kunna arrangera dem till våren i stället.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Påminnelse: Kärnvapenförbud.Nu!

Ett seminarium under rubriken ”Kärnvapenförbud. Nu!” kommer att arrangeras i ABF:s lokaler på Norrby Tvärgata 3 i Borås på FN-dagen söndagen den 24 oktober kl. 16.00. Gunnar Westberg från Läkare mot Kärnvapen kommer att hålla ett anförande om de aktuella frågorna. Diskussion. Fri entré.
Arrangörer: ABF, Borås FN-förening Glokala Sjuhärad, Svensk-kubanska föreningen Borås, Vänsterpartiet Ulricehamn.
Namninsamlingen för att Sverige ska godkänna förbudet mot kärnvapen (TPNW) fortsätter:
https://www.mittskifte.org/petitions/karnvapenforbud-nu
SKRIV PÅ och SPRID denna viktiga namninsamling. Texten har samma uppmaning som i Uppropet Kärnvapenförbud. Nu! Namninsamlingen pågår till 6/8 2022 men vänta inte med att skriva på. Visa snabbt att vi är många, VÄLDIGT MÅNGA!
Även om du tidigare skrivit på en namninsamling för FN-förbudet vill vi att du gör det igen, därför att detta räknas för sig, inte ihop med någon annan.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Chile har ratificerat TPNW

Antalet stater som har ratificerat FN:s förbud mot kärnvapen (TPNW) är nu uppe i 56 sedan Chile häromdagen meddelat att man tagit det steget. Dessa 56 länder representerar c:a 1,1 miljard människor.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uttalande på Internationella Fredsdagen

Idag är det den Internationella Fredsdagen. Över 200 organisationer (däribland Glokala Sjuhärad) har undertecknat ett uttalande som distribueras via kväkarnas FN-kontor i New York. Detta sker i samband med att FN:s 63:e generalförsamling öppnar. Uttalandet och listan med organisationerna hittar du här: https://quno.org/resource/2021/9/let-us-see-what-peace-can-do-shared-statement-peacebuilding-organizations

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Höstprogram

Glokala Sjuhärad är medarrangör i tre arrangemang under hösten 2021:
Den 1 oktober kl. 13 – 15 blir det en manifestation på Svenljunga torg med rubriken Klimatet: Bråttom men inte kört! Samling utanför kommunhuset kl. 13 och därefter marsch till torget där det blir tal och uppträdanden på scenen. Huvudtalare är biologen och författaren Stefan Edman. Vi räknar också med att deltagarna ska kunna lyssna till telefonsamtal med en av de pilgrimsvandrare som är på väg till FN:s klimatmöte i Glasgow. Dessa vandrare befinner sig just då i Holland.
• Ett seminarium under rubriken ”Kärnvapenförbud. Nu!” kommer att arrangeras i ABF:s lokaler i Borås söndagen den 24 oktober klockan 16.00. Gunnar Westberg från Läkare mot Kärnvapen kommer att hålla ett anförande om de aktuella frågorna. Fri entré.
• Onsdagen den 10 november föreläser Arne Ekberg och Hans Leander på temat ”Sveriges sista krig 1814” i Annelundsvillan, Borås. Programmet startar kl. 18 med mingel och macka. Fri entré.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar