ICAN-nytt

Den 1 september kommer Beatrice Fihn kommer att efterträdas som Executive Director för ICAN av Melissa Parke den 1 september. Melissa är 56 år gammal och kommer från Australien där hon var riksdagsledamot för Australian Labor Party 2007 – 2016. Hon har också varit minister för internationell utveckling sedan 2013 och varit anställd som advokat för FN. Dessutom har Melissa arbetat för FN i Kosovo, Libanon, Gaza och New York (1999 – 2007).  

Print Friendly, PDF & Email

Nyheter från Glokala Sjuhärad

• 13 september (onsdag) kl. 18.00
”Gränsland”- en utställning om världsreligioner
Konstnären Lena Forsberg berättar om sin Gränslösa resa där hon vill visa på den judiska, kristna och muslimska trons gemensamma rötter i en konstpedagogisk utställning. Utställningen har på olika platser fungerat som ett unikt redskap för att befrämja en religionsdialog. Den finns numera i Gyllenfors kapell i Gislaved.
Plats: Träffpunkt Simonsland, Borås
Arrangörer: Glokala Sjuhärad, Studiefrämjandet, Simonsland m fl.
Välkomna!
• Så här hittar du till Träffpunkt Simonsland: Kör Allégatan förbi Högskolan, sväng vänster in på Järnvägsgatan och fortsätt på Skaraborgsvägen. Därefter vänster in på Viskastrandsgatan och över Viskan. Simonsland ligger längre fram på vänster sida.
Om man fortsätter Viskastrandsgatan en liten bit till kommer man till Viskastrandsgymnasiet, där man kan parkera. Avgift: 6 kr/tim kl. 09 – 18.


• 16 september (lördag) kl. 17.00
”Fred för jorden”- konsert i Holsljunga kyrka

Kören Vilda Röster medverkar. Dessutom inslag av allsång.
Övriga medverkande: Peter Wendefors (pastor), Hans Leander (präst), Ingela Sävås, Marita Pahlén.
Arrangörer: Björnhyltans Trädgård, Kinds Pastorat (Svenska kyrkan).
Välkomna!

• 11 oktober (onsdag) kl. 18.00
”AI och militärt beslutsfattande”

Föredrag av Gregor Noll, professor i internationell rätt vid juridiska institu-tionen, Göteborgs universitet. En av tyngdpunkterna i Nolls forskning är folk-rättens förmåga att begränsa nya vapensystem, t ex system som baseras på AI.
Plats: Träffpunkt Simonsland, Borås
Arrangörer: Glokala Sjuhärad, Borås FN-förening, Frivilligförsvaret, Studiefrämjandet, Simonsland m fl
Välkomna!

• 15 november (onsdag) kl. 18.00
Ukrainakväll

med eldsjälen och kommunpolitikern Peter Branshöj, Kinna.
Mer information längre fram.
Plats: Lyckeskolans café, Kinna.
Arrangörer: Glokala Sjuhärad, Studiefrämjandet m fl
Välkomna!

• Viktigt: Bli medlem!
Föreningen Glokala Sjuhärad behöver fler medlemmar. Stöd vår verksamhet genom att bli betalande medlem. Medlemsavgiften är 100 kr per år och sätts in på bankgiro 5381–7755 eller Swish 1 234 668 513. Uppge namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Om du har frågor om medlemskapet, kontakta vår kassör Claes Bergqvist, 0706-28 42 99, claesbergqvist@telia.com. Skicka ett mejl till denna adress och tala om att du betalat.

Print Friendly, PDF & Email

”Kvinna Liv Frihet”- Fokus på Iran

Onsdagen den 12 april kl. 18.00
En kväll om kvinnornas situation i Iran. Panelsamtal och dialog.
Medverkande bl a Maryam Nezamabadi (lärare i Svenljunga) och Maryam Kaveh (farmaceut i Borås). Introduktion av Ingemar Gustafsson, Glokala Sjuhärad.
Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, Borås
Arrangörer: Glokala Sjuhärad, Borås FN-förening, Borås stad, Studiefrämjandet, Träffpunkt Simonsland.
Välkomna!
PS Så här hittar du till Träffpunkt Simonsland: Kör Allégatan förbi Högskolan, sväng vänster in på Järnvägsgatan och fortsätt på Skaraborgsvägen. Därefter vänster in på Viskastrandsgatan och över Viskan. Simonsland ligger längre fram på vänster sida.
Om man fortsätter Viskastrandsgatan en liten bit till kommer man till Viskastrandsgymnasiet, där man kan parkera. Avgift: 6 kr/tim kl. 09 – 18.

Print Friendly, PDF & Email

Nyheter från Glokala Sjuhärad

• 29 mars (onsdag) kl. 18.30
Årsmöte, föreningen Glokala Sjuhärad
Mötesförhandlingar.
Efter förhandlingarna berättar Åke Widfeldt om Harry Martinsons rymdepos Aniara under rubriken Aniara lever vidare.
Plats: Studiefrämjandet, Yxhammarsgatan 8, Borås
Arrangörer: Glokala Sjuhärad, Studiefrämjandet
Välkomna!

• 12 april (onsdag) kl. 18.00
”Kvinna Liv Frihet”- Fokus på Iran
En kväll om kvinnornas situation i Iran.
Medverkande bl a Maryam Nezambadi (lärare i Svenljunga) och Maryam Kaveh (apotekare i Dalsjöfors).
Plats: Simonsland i Borås
Arrangörer: Glokala Sjuhärad, Borås FN-förening, Studiefrämjandet, Simonsland.
Välkomna!

ICAN-nytt
Beatrice Fihn har just slutat som mångårig och uppskattad ledare för ICAN.
I väntan på att en ny VD ska tillsättas upprätthålls tjänsten av Daniel Högsta som arbetat för ICAN i över 10 år. Daniel (som precis som Beatrice kommer från Sverige) kan nås på daniel@icanw.org
Den 9 – 10 mars anordnar ICAN ett Act On It Forum i Oslo. Är du intresserad av att åka dit? Du hittar mer information här: https://www.icannorway.no/program_ican_act_on_it_forum

Print Friendly, PDF & Email

Domedagsklockan visar nu att vi är rekordnära en global katastrof

De världsberömda experter som arbetar för Bulletin of the Atomic Scientists har nu bestämt att Domedagsklockan i år visar 90 sekunder före midnatt. Så nära den totala katastrofen har den aldrig varit förut. 2020 – 2022 visade den 100 sekunder före midnatt, men den senaste tidens händelser – inte minst Rysslands kärnvapenhot och anfall på Ukraina – har medfört att vi nu kommit ännu närmre en global katastrof. Man vädjar till världens ledare att inse allvaret i situationen och agera för att klockan ska kunna vridas tillbaka så snart som möjligt.
En viktig åtgärd skulle vara att fler ansluter sig till FN:s kärnvapenförbud (TPNW) som redan skrivits under av 92 regeringar och ratificerats av 68 stater.

Här följer en kort sammanfattning på engelska av bakgrunden till experternas beslut:

The experts said Russia’s ”thinly veiled threats to use nuclear weapons remind the world that escalation of the conflict – by accident, intention or miscalculation – is a terrible risk.
”The possibility that the conflict could spin out of anyone’s control remains high.”
They also pointed out that the last remaining nuclear weapons treaty between Russia and the United States is ”in jeopardy”.
They said: ”Unless the two parties resume negotiations and find a basis for further reductions, the treaty will expire in February 2026.
”This would eliminate mutual inspections, deepen mistrust, spur a nuclear arms race, and heighten the possibility of a nuclear exchange.”
They also pointed towards China’s considerable expansion of its nuclear capabilities as being ”particularly troubling”, North Korea’s enhancement of intermediate and longer-range missile testing, Iran’s increasing capacity for the enrichment of uranium and India’s development of its arsenal.
Other influences on the decision to move the clock forward include the climate crisis and carbon dioxide emissions, the increasing number of bio-threats like COVID-19, and disinformation and disruptive technology.Print Friendly, PDF & Email

Två viktiga datum

Vi som är engagerade i kampen för en kärnvapenfri värld står nu inför två viktiga datum 2023:

Söndagen den 22 januari
Det är nu precis två år sedan kärnvapenförbudet (TPNW) blev internationell lag. (Man brukar använda den engelska termen Entry into Force [EIF] för detta). På många håll i världen kommer denna dag att manifesteras på olika sätt. I Washington DC kommer man att till president Biden överlämna en skrivelse som är undertecknad av en rad olika fredsorganisationer. Man uppmanar honom där att underteckna TPNW på USA:s vägnar. Du kan se skrivelsen här:
President Biden: Sign the Nuclear Ban Treaty! – NuclearBan.US
Här kan du läsa mer om vad som händer den 22 januari: Days of Action! — IFOR
Du som är med i Facebook kan delta i aktionen ”Ring a bell at noon for peace!”.
Se (20+) #IforDayAction ”Ring a bell at noon for peace!” – Nuclear weapons are immoral and illegal! | Facebook

Tisdagen den 24 januari
I januari varje år meddelar Bulletin of the Atomic Scientists vad den s.k. Domedagsklockan visar. Vid total världskatastrof visar klockan 12.00. Vid tre tillfällen (1953, 2018 och 2019) har klockan varit så nära som två minuter i tolv.
Åren 2020, 2021och 2022 visade klockan 100 sekunder i tolv vilket innebar att den aldrig hade varit så nära katastrofen.
Kl. 16.00 den 24 januari i år kan du via nätet se vad 2023 års domedagsklocka visar.
Du finner utsändningen här: Doomsday Clock – Bulletin of the Atomic Scientists (thebulletin.org)

Print Friendly, PDF & Email

Europa får nya amerikanska kärnvapen

ICAN meddelar att nya amerikanska kärnvapen kommer att levereras till fyra länder i Europa samt Turkiet, troligen redan i december i år. De fyra europeiska länderna är Belgien, Italien, Nederländerna och Tyskland. De nya kärnstridsspetsarna (B61-12) ska ersätta de vapen som redan finns i de fem länderna.
B61-12 är betydligt mer avancerade är de befintliga vapnen. De har olika laddningar, från 0,3 till 50 kiloton men kan bli mycket mer destruktiva om de detoneras under markytan. Då ökar deras effekt ända upp till 1 250 kiloton, d v s 83 gånger kraftigare än Hiroshima-bomben.
• På den här videon finner du information om de nya kärnvapnen: https://www.youtube.com/watch?v=IgfckOtqWb8 . Sprid den gärna vidare.

Print Friendly, PDF & Email

Rapport från föreläsningen den 29 november

Om att lagföra den ryska regimen
Kan Putin dömas för krigsbrott? Det var en av frågorna som behandlades i en föreläsning i Borås den 29 november. Arrangörer var Borås FN-förening, Glokala Sjuhärad, Älvsborgs försvarsutbildningsförbund, Demokrati utan gränser och Studiefrämjandet. Gregor Noll, professor vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet, pratade om vilka möjligheter som finns för att lagföra de ansvariga för kriget i Ukraina och här följer en kort redogörelse.
Krigets lagar har utvecklats gradvis. Professor Noll lyfte fram ett exempel på att krigföring har reglerats från 1300-talet i Europa då Katolska kyrkan hade en stark ställning. Genom sin lära om rättfärdiga krig kunde kyrkan sätta vissa gränser för våldsanvändningen och i detta fall gällde det ett förbud mot användning av distansvapen (pilbågar) mot kristna. Stridande som bröt mot detta förbud kunde bli exkommunicerade av kyrkan, ett straff som var kännbart vid denna tid.
Professor Noll tog sedan ett stort hopp fram till andra hälften av 1800-talet då europeiska stater kom överens om vissa lagar för att reglera krigföringen. Dessa lagar gällde dock endast stater och alltså inte vid krig mot koloniserade folk. Båda dessa exempel visar att de lagar för krigföring som funnits har varit selektiva och inte universellt giltiga.
Idag har dock krigets lagar en mer allmängiltig karaktär, framförallt genom två principer. Den ena är skyddet av civila, alltså personer som inte deltar i strid. Sådana personer har rätt till respekt för sina liv, och parterna i en konflikt måste ge dem hjälp och behandla dem humant vid alla tillfällen utan åtskillnad.
Den andra är proportionalitetsprincipen som innebär att den militära betydelsen av ett anfall måste stå i proportion till de risker som civilbefolkningen utsätts för. Det finns dock ingen matematisk formel som definierar vad detta innebär. Att civila dödas är alltså inte nödvändigtvis ett krigsbrott. Men om de civila förlusterna är överdrivet stora i relation till målet med anfallet är den militära insatsen olaglig.
Dessvärre har dock krigets lagar generellt sett en svag ställning och när jag lyssnar på föreläsningen undrar jag om “lagar” är en rimlig benämning. Noll förklarade att vid de tillfällen krigets lagar trots allt upprätthållits har det ofta skett genom tillfälligt upprättade domstolar och tribunaler. Så skedde till exempel efter andra världskriget. Nackdelar med dessa så kallade ad hoc tribunaler är dels att de kan kritiseras för att utgöra en segrarnas domstol, och dels att de specifika krigslagarna kanske inte var införda när handlingarna begicks.
Under 1990-talet togs viktiga steg för att komma till rätta med detta. Det fanns då en optimism i samband med avspänningen och inte minst tack vare den världsfederalistiska rörelsen blev det möjligt att anta Romstadgan 1998 och den internationella brottmålsdomstolen (ICC) kunde etableras som en permanent domstol.
Ett problem med ICC är att alla länder inte har undertecknat Romstadgan. Framförallt är varken USA, Kina eller Ryssland med. Det betyder att ICC saknar jurisdiktion i dessa länder. Av detta skäl försöker nu diplomater få till stånd en tribunal för att kunna lagföra de ansvariga för kriget i Ukraina.
Enligt Noll finns det dock ändå vissa möjligheter för ICC. Krigshandlingarna utförs på Ukrainas territorium och Ukraina har låtit ICC få jurisdiktion. Då kan vissa personer högre upp i kommandokedjan som befinner sig utanför Ukraina, såsom Putin, åtalas för medhjälp. En märklig omväg, men ändå en möjlighet att ställa Putin till svars, menade Noll.
Att ställa de ansvariga inför rätta är viktigt av flera skäl: för offren, för rättssäkerheten och för att förhindra framtida aggressioner. Samtidigt framkom i frågestunden frågor om varför det ofta tar så lång tid att ställa ansvariga inför rätta efter ett krig. När många av offren blivit gamla och dött förloras lite av upprättelsen.
En annan fråga gällde att Rysslands invasion av Ukraina utgör ett brott mot FN-stadgan (artikel 2, § 4). Alltså borde aggressionen vara olaglig oavsett om själva krigföringen följer krigets lagar. Varför kan då inte FN ingripa för att förhindra att brott begås och stoppa invasionen?
FN:s oförmåga i detta avseende hänger samman med vetorätten i säkerhetsrådet som i praktiken sätter FN-stadgan ur spel när en av vetomakterna själva inleder ett krig. Behovet av en oberoende världspolis lyftes fram av åhörare och samtidigt påpekades att en sådan förutsätter en reform av FN-systemet, vilket också Ukrainas president Zelenskyj har efterlyst. En sådan reform skulle kunna inledas genom att inrätta en rådgivande parlamentarisk församling inom FN, ett krav som drivs av Demokrati utan gränser.
Hans Leander

Print Friendly, PDF & Email