Fred och Försoning: Ett bra val!

Inför det stundande valet i september inbjuder föreningen Glokala Sjuhärad till en gemenskapsdag vid Mos Strand, Öresjön, Örby lördagen den 25 augusti 2018. Alldeles i närheten av Mos Strand anordnade fredskommunen Mark ett läger för amerikanska, sovjetiska och svenska ungdomar för precis 35 år sedan. Vi vill också påminna om att en majoritet av svenskarna önskar att våra valda representanter ska ratificera det kärnvapenförbud som FN beslutade om förra året.

Program:
Under dagen medverkar trubaduren Pelle Jageby med sång och musik.
11.00 – 11.30 Vi bjuder på fredsfika.
11.30 – 11.40 Glokala Sjuhärads ordförande Eva Berggren hälsar välkommen.
11.40 – 12.20 Freddy Malmberg från Läkare mot kärnvapen (som fick Nobels fredspris 1985) talar bl a om de medicinska konsekvenserna av ett kärnvapenkrig.
12.20 – 13.00 Scouten Anna Lundberg, som besökt Hiroshima, talar om scoutrörelsens fredsarbete.
13.00 – 14.00 Vegetarisk lunch. Kostnad: 50 kr.
14.00 – 15.00 Annika Hollsing berättar om Vännernas samfund (kväkarna) som arbetar mycket aktivt för fred på många håll i världen. Efter föredraget samtalar Åke Widfeldt med Annika och hennes man Ingmar om kväkarnas fredsarbete.
15.00 Ingemar Gustafsson talar om fredslägret 1983 och presenterar lägerdeltagarna Mårten och Yvonne som lovat vara med på vår fredsdag. Därefter vandrar vi till minnesstenen för fredslägret 1983, där vi genomför en liten ceremoni. Vi promenerar sedan tillbaka till Mos Strand och avslutar med fika. (Vi kommer att åka bil till minnestenen om det blir dåligt väder. Den som har svårt att gå erbjuds också att åka bil.)
C:a kl. 17 Avslutning, fika.
Arrangörer: Glokala Sjuhärad, Marks kommun, Studiefrämjandet

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kärnvapenförbudet bör diskuteras inför valet

Kärnvapenfrågan och valrörelsen
I dagarna är det precis ett år sedan 122 av FN:s stater enades om ett avtal som förbjuder kärnvapen. För att ett sådant avtal ska gälla måste varje lands regering skriva under det och landets riksdag godkänna det. I Sverige är de politiska partierna splittrade i denna fråga trots att en majoritet av befolkningen (86 %) i en SIFO-undersökning sagt ja till avtalet.
Tyvärr diskuteras denna fråga inte alls i debatten inför riksdagsvalet i höst. Det är oerhört viktigt att de blivande riksdagsledamöterna sätter sig in i något som är så avgörande för det fortsatta livet på vår planet. Kärnvapenmakterna fortsätter att investera miljarder i uppgradering och modernisering av kärnvapnen och vägrar att fullfölja det löfte man avgivit i det s k NPT-avtalet, där man enligt artikel VI åtagit sig att arbeta för att avskaffa dessa vapen.
Nyligen har nobelpristagaren ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) låtit YouGov Deutschland GmbH genomföra en opinionsundersökning i fyra europeiska länder som är NATO-medlemmar och som har kärnvapen utplacerade inom sina gränser. Frågan gällde om de ska godkänna FN:s kärnvapenförbud. Resultatet blev att en majoritet i alla fyra länderna vill att man ska säga ja till avtalet och att bara c:a 15 % vill att man ska avstå:
Belgien: Ja 66 %, Nej 14 %
Nederländerna: Ja 66 %, Nej 16 %
Tyskland: Ja 71 %, Nej 13 %
Italien: Ja 72 %, Nej 15 %
I Sverige gäller diskussionen framför allt om det militära samarbete som man inlett med NATO skulle äventyras om man godkänner kärnvapenförbudet. ICAN menar att detta inte är fallet. Det kan därför vara intressant att se vad invånarna i dessa fyra NATO-länder anser.
Vad tycker våra riksdagskandidater?
Själv vill jag inte rösta på dig som säger nej till FN:s kärnvapenförbud.
Åke Widfeldt
Föreningen Glokala Sjuhärad (partnerorganisation till ICAN)
(Huvuddelen av denna text publicerad i Borås Tidning den 13 juli 2018)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Glokala Sjuhärad ny partner till fredspristagare

ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons tilldelades Nobels Fredspris 2017 för sitt arbete att införa ett globalt kärnvapenförbud. Tack vare ICANs ansträngningar togs ett första steg mot ett sådant förbud den 7 juli 2017 då 122 stater i FN:s generalförsamling antog en förbudskonvention. Arbetet med att få världens länder att skriva under och ratificera konventionen om kärnvapenförbud pågår nu för fullt och där är ICAN mycket aktiva tillsammans med sina partnerorganisationer i 100 länder.

Den 17 juni fick föreningen Glokala Sjuhärad besked om att man antagits som partnerorganisation till ICAN. Föreningen betonar sambandet mellan globala och lokala frågor. Kärnvapenhotet är en global angelägenhet som får oerhörda lokala konsekvenser och måste därför aktualiseras i våra lokalsamhällen i Sjuhäradsregionen i Västra Götaland där vi verkar i ett antal kommuner.
Aktiviteter som Glokala Sjuhärad bedriver i detta sammanhang:
• Deltar i aktioner där vi ber människor skriva på uppmaningar till den svenska regeringen att godkänna FN:s avtal om kärnvapenförbud. Två omgångar namnunderskrifter har redan sänts in till den svenska regeringen.
• I våra digitala nyhetsbrev uppmanar vi de läsare som inte kunnat skriva på våra listor att delta i den namninsamling för kärnvapenförbud som Svenska Greenpeace genomför via internet. Vi har också informerat om ICAN vid möten i Borås. Inför riksdagsvalet vill vi dessutom uppmana våra nyvalda politiker att arbeta för att Sverige ska skriva under och ratificera konventionen om ett kärnvapenförbud.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ickevåldsprofessor till Svenljunga

Stellan Vinthagen är sedan några år världens första professor i fredligt motstånd (civil olydnad) vid University of Massachusetts Amherst i USA. Han har också nyligen utnämnts till professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
Vinthagen är rådsmedlem i War Resisters International och akademisk rådgivare till Center on Nonviolent Conflict (ICNC). Han har deltagit i ett stort antal ickevåldsaktioner inom civil olydnad och är en av initiativtagarna till den Europeiska Plogbillsrörelsen. Bland Vinthagens böcker märks bl a A Theory of Nonviolent Action: How Civil Resistance Works, ZED Books: London, 2015. 

  • Onsdagen den 16 maj kl. 19.00 föreläser Stellan Vinthagen om ”Motstånd genom ickevåld” på Teaterbiografen i Svenljunga. Arrangörer: Glokala Sjuhärad, Röda Korset, Svenljunga Församling, Svenljunga kommun, Studiefrämjandet
    Fri entré. VÄLKOMNA

Martin Luther King om ickevåld:
”…jag föreslår … att ickevålds-filosofin och ickevålds-strategin omedelbart blir ett ämne för studier och experimenterande inom alla mänskliga konfliktområden, framför allt vad gäller relationerna mellan nationer. När allt kommer omkring är det nationalstaterna som för krig, som har producerat de vapen som hotar mänsklighetens överlevnad och som genom sin karaktär leder till både folkmord och självmord. ”
(King mördades i Memphis, Tennessee, USA, för nästan precis 50 år sedan)

 

 

Posted in Nyheter | Leave a comment

NYHETER

Stöd kampanjen för kärnvapenförbud!
Denna kampanj fortsätter. Regeringen bestämmer sig inte förrän efter valet.
Ett enkelt sätt att stödja denna kampanj: Använd dig av Greenpeace som erbjuder en länk där du direkt kan skicka din uppmaning till regeringen: http://www.greenpeace.org/sweden/se/fred-och-nedrustning/forbudmotkarnvapen/
I dag har 28 345 personer skrivit på via Greenpeace.
I Sjuhärad har flera hundra skrivit på listor. En del av dessa listor är redan inskickade till regeringen.

• 11 april 2018 (onsdag) kl. 18.30
”Försvar av den militära alliansfriheten”
Förre talmannen och försvarsministern Thage G. Peterson föreläser. Samtal och diskussion.
Plats: ABF Sjuhärad, Norrby Tvärgata 3, Borås
Fritt inträde
Arrangörer: Nej till NATO/Sjuhärad och ABF i samarbete med Glokala Sjuhärad

• 18 april 2018 (onsdag) kl. 18.30
”Det framtida totalförsvaret”
Föredrag, frågor och diskussion. Inledare: Jan Mörtberg och Bo Richard Lundgren
Plats: Annelundsvillan, Borås
Anmälan senast 2018-04-16 på sms till 0706 155275
Arrangör: Älvsborgs Försvarsutbildningsförbund

• 16 maj 2018 (onsdag) kl. 19.00
Motstånd genom icke-våld
Professor Stellan Vinthagen, University of Massachusetts, USA, talar om ickevåldsaktivism, rörelser, makt och motstånd.
Plats: Teaterbiografen, Svenljunga Fritt inträde
Arrangörer: Glokala Sjuhärad, Fredsvännerna, Röda Korset, Studiefrämjandet

• Glokala Sjuhärads höstprogram
kommer att bli innehållsrikt. Det inleds
Lördagen den 25 augusti med ett program på temat Fred och Försoning.
Platsen är Mos strand vid Öresjön i Örby. Medverkande bl. a. scouten Anna Lundberg, som besökt Hiroshima, och Annika och Ingmar Hollsing som berättar om kväkarnas arbete. Vi gör också ett besök vid minnestenen för fredslägret i Mark 1983. Tider och fler detaljer ko mmer längre fram. Vik redan nu den 25 augusti för detta intressanta och viktiga program.

• Bli medlem!
Föreningen Glokala Sjuhärad behöver fler medlemmar. Stöd vår verksamhet genom att bli betalande medlem. Medlemsavgiften för 2018 är 100 kr och sätts in på bankgiro 5381-7755. Uppge namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Om du har frågor om medlemskapet, kontakta vår kassör Claes Bergqvist, 0706-284299, claesbergqvist@telia.com. Skicka gärna ett mejl till denna adress och tala om att du betalat.

2018-04-05

Posted in Uncategorized | Leave a comment